Kan sosialisme sidestilles med lands svik??

Dette er ett godt spørsmål. Om under to uker vil vi for første gang ha en regjering som setter fOLK FLEST i høy setet fremfor å være bundet av den sosialistiske ideologi. Norge vil endelig få det veinettet helsevesent eldreomsorg og politiet og forsvar som vi Nordemnn fortjener! Som vi har betalt skatt og avgifter for i årevis men likevel blitt nektet!! Sosialistene har i åres vis neket oss dette! Derfor er sannheten ja! Sosialisme kan sidestilles med landsvik!!!

Les videre

Annonser