Sosialistenes ulykkesfarlige veier! veipengene går heller til korrupsjon!

Samtidig som sosisialistene har funnet ut at alle er like, men at sosialister er likere enn andre, så må vi folk flest risikere livet daglig på veier med standard på linje med det du finner i Albania! Bistandspenger som sosialistene sender ut går til bedre veistandard enn hva vi har i Norge! Det er en stor skam for det norske folk at det ikke skal være trygt å sykle langs veien engang uten å risikere livet siden bilene ikke kan passere hverandre uten å stoppe opp! Hullene og grusen ligger om en annen og veiene er av en øst-europeisk standar som ville gjøre alle flau og skamfulle! Men sosialistene trenger jo pegner til viktige ting!!!


For hvor skal pengene gå? Jo til Bjarne Haakon Hansen sine venner på sykehus! Eller kanskje til terrororganisjasjonen hamas? Eller kanskje vi bare kan gi penger til andre terrorister som de som sprengte Air France flyet! Sosialistene lar statten renne over av pegner og sørger for å heller gi pengene til alle andre enn de som skaper inntektene! Det er vi folk flest som fortjener å få godene vi har betalt for, ikke terrorister og afrikanske diktatorer!

Så mens terrorister og diktatorer kan leve et luksusliv på vår regning og mens vi gir pegner til flerefeltsmotorveier og lyntog i afrikanske land så kjører vi rundt på krøtterveier her oppe og risikerer livet daglig og daglig mister folk livet eller blir skadd i trafikken på grunn av sosialistenes korrupsjonutbetalinger til andre land!

Få ned dødstallene på norske veier, få flere felt, få pengene tilbake hvor de hører hjemme i stedet for i lommene på sosialsitene! Strem FRP i 2009!

Annonser

23 tanker om “Sosialistenes ulykkesfarlige veier! veipengene går heller til korrupsjon!

 1. Her er det mye å ta tak i, men vi begynner enkelt:

  Du sier «folk flest risikere livet daglig på veier med standard på linje med det du finner i Albania!», og linker til en avisartikkel angående den 13-årige jenta som ble påkjørt og slept under en bil.

  Mitt spørsmål er enkelt: Hvilke opplysninger har kommet fram i denne konkrete saken som tyder på at ulykken skyldes dårlig veistandard?

 2. Hvordan kan den veien ha vært årsaken for at en lastebil i lav fart kjørte på en jente på sykkel? Hindret asfalten sikten for sjåføren?

  Du kan forresten komme med dokumentasjon som beviser at det var terrorister som stod bak Air France ulykken også, da det franske politiet og etterretningstjenesten nok vil være svært interessert i disse bevisene. Eller har de forsvunnet fra jordens overflate?

 3. Joda, jeg kan se på bildene av veien, og det kan sikkert Tore også. Og du kan «LOLe» så mye du orker.

  Men, vær så snill, prøv å svare på spørsmålet: Hva er det som indikerer at ulykken kunne vært unngått med bedre veistandard? Såvidt jeg vet er ennå ikke sjåførene avhørt, og hendelsesforløpet er ennå ikke avklart. Hvilke opplysninger sitter du inne med, som resten av verden ikke kjenner?

 4. Det er heller ikke oenskelig at enhver ulykke / skade skade maa lage et hjelpefond for at myndighetene skal forstaa at de maa gjoere noe enten det gjelder skolevei eller ikke

 5. Det er helt nyttesløst å prøve og forklare bloggeren noe som helst, så dere kan like gjerne gi opp. Man trenger vel ikke lese mange linjene her for å forstå at hun sannsynligvis er svært mentalt tilbakestående. Ikke ulikt svært mange andre av «folk flest» forøvrig.

 6. Ok…
  Du må da være den fjerneste idioten i hele Norge… Skremmende at folk som deg kommer med sine meninger… Du kan da umulig være oppegående ?? Du burde da være glad for at det er sosialister som styrer Norge, så blir det mer trygd på deg… For du kan UMULIG ha en jobb !!

  Fjott !!!

 7. Det at du er villig til å bruke denne tragiske hendelsen til din anti-sosialistiske agenda, er rett og slett helt motbydelig!

  Ser heller ikke hva dette har med sosialisme å gjøre. Trafikkulykker vil skje uansett hvilken politisk standpunkt regjering følger.

 8. Ååååå, nei, Hildegunn. Nu må du stoppe opp og tenke deg om. Jeg har tidligere hatt stor moro av å kommentere og diskutere dine snodige utfall og innfall. Med her syntes jeg du går over streken ved å kople sosialisme og veistandard opp mod denne tragiske ulykke.
  Så, viss vi to fortsatt skal være på «talefot», så trekk vennligst innlegget fra bloggen din.

 9. Personen som skriver denne bloggen må være helt utrolig dum i hue som linker til en artikkel om en jente som er blitt påkjørt antakeligvis fordi hun har vært i blindsonen til en trailer og deretter havnet under en annen bil og gir skylden på SOSIALISTENE!?!?!…. Klikka for deg frue??… Flytt til USA hvis du vil ha sånne tilstander som FRP vil ha!!!!… Og foresten…. slutt å klag, og tenk over om du virkelig har det så ille her i landet!

 10. Hildegunn!

  Jeg har lest bloggen din.

  Enten er du en utrolig digg provokatør, alternativt utrolig simpelt skrudd sammen.
  Makan til tendensiøse og tøvete sammenhenger som trekkes i bloggen din har jeg faktisk aldri sett noe sted.
  Denne ulykken kunne liksom ikke skjedd om FrP hadde regjeringsmakten! Disse sjåførene hadde liksom ikke kunnet kjøre over ei jente og sykkelen hennes og kjørt videre om Siv Jensen var statsminister. Dama som dro med jenta hadde vel heller ikke ventet en time med å varsle om jenta om bare FrP hadde makta. Med FrP elimineres menneskelige feilfaktorer hva?

  Du er jammen skamløs som lager FrP reklame av en slik tragedie.
  Måtte FrP og dine like aldri lede dette landet. Fri og bevare!

 11. Fikk på en måte en deja-vu følelse nå. Har jeg hørt dette før? Er det noe nytt her? Er det noe sant her, eller er det fortsatt samme gamle FrP-båndet som går på repeat?
  Da skal vi vel også snart høre mer om at ingen vet årsaken til flystyrten bortsett fra allviter Hildegunn. Hun er nemlig den eneste som vet med 100% sikkerhet at det var terrorister som bombet AF 447. Det var nemlig 2 passasjerer ombord med muslim-klingende navn. Så da er den saken grei. Hvorfor dykke til 6000 meter etter 2 bokser når vi allerede vet svaret? Go figure…..
  Og den naturlige fortsettelsen av denne «kunnskapen» er at vi må stemme FrP for å få gode nok veier i Norge.
  Vel vel…da er vel snart jeg og Søren beskyldt for personangrep igjen. Minste motstands vei når argumentene mot en blir tunge å bære er jo som kjent å kaste drittpakker. Får se om vi klarer å dukke denne gangen også.

 12. Hva er en sosialist egentlig?
  Hva er forskjellen mellom en kommunist og en sosialist?
  Hva er en sosialdemokrat?
  Hva er en sosialliberaler?
  Hva er konservativ politikk?
  Hva er en liberaler?
  Hva er en facist?
  Hva er en nazizt?
  Hva er nasjonalsosialisme?

 13. Sosialisme (fra latin socius – følgesvenn, kamerat) er en politisk ideologi som vektlegger ønsket om økonomisk likhet mellom samfunnsmedlemmene. Tilhengere av sosialismen ser økt statlig engasjement i samfunnet som et virkemiddel til å oppnå rettferdighet. Sosialismen fremmer et optimistisk syn på muligheten for politisk styring av økonomien, men er skeptiske til private næringsinteresser og profittmotiver. Tilhengere av sosialismen har i motsetning til tilhengere av kapitalismen og liberalismen et negativt syn på frie markeder, ettersom de anser dem å skape uholdbare skiller mellom rike og fattige.
  Sosialisme er en bred samlebetegnelse på en rekke ideologier på venstresiden av den politiske høyre-venstre-aksen. Alt fra kommunister på ytterste venstre til sosialdemokrater identifiserer seg med sosialismen som overordnet ideologi.
  Kommunisme (dannet av latin communis = felles) er en politisk ideologi som i sine mest utbredte former er bygd på ideene til Karl Marx og Friedrich Engels. Innen marxistisk teori er kommunisme betegnelsen på et samfunnssystem der privat eiendomsrett er opphevet og eierskapet til produksjonsmidlene er overført fellesskapet i et samfunn. Sentralt i et kommunistisk syn er at samfunnet er grunnleggende urettferdig, og til (nesten) alle tider har vært splittet i en konflikt («klassekamp»). I den kapitalistiske fasen går den mellom arbeidere («proletarer») og en liten gruppe kapitaleiere («overklassen») som har benyttet sin innflytelse til å tiltvinge seg overskuddet skapt av andres arbeid (såkalt «utbytting»).
  Begrepet kommunisme brukes oftest om ideologier som har et klasseløst samfunn som fremtidig mål, selv om det er store skiller mellom forskjellige kommunistiske fraksjoner i synet på om hvordan et slikt samfunn bør organiseres. Et av hovedskillene mellom sosialister og kommunister er at sistnevnte oftest ser en omstyrtning av nåværende samfunn gjennom en revolusjon som en nødvendighet og uunngåelig.
  Nasjonalsosialisme eller nazisme, som er en forkortelse av det tyske Nationalsozialismus (noen ganger også forkortet NS), er en politisk ideologi som oppstod i Tyskland etter første verdenskrig, samtidig med fascismens fremvekst i Italia. Den er uløselig knyttet til sin formgiver og fører, Adolf Hitler. Hovedtrekkene var en sterk nasjonalisme, betoning av etnisk fellesskap innen den germanske rase og denne rasens overlegenhet, eksklusjon av visse minoriteter (se særlig antisemittisme og holocaust) og mistillit til de demokratiske styreformene og liberale verdier.
  Like viktige var imidlertid streben etter en mer «naturlig» tilværelse, kritikken av kapitalisme, oppbyggingen og videreutviklingen av en velferdsstat som skulle ta vare på statens egne borgere uavhengig av sosial klasse, og det man så som kamp mot politisk og kulturell «dekadanse». Begrepet er knyttet til partiet NSDAP, det nasjonalsosialistiske tyske arbeiderpartiet, og det diktatoriske «tredje rike» partiet skapte i Tyskland mellom 1933 og 1945. I dag er nazismen som ideologi forbudt i Tyskland, selv om rester av tilhengere og oppblomstringer fortsetter å operere både i Tyskland og i andre land etter den andre verdenskrig. Disse nazistiske strømninger kalles på norsk nynazisme.
  Liberalisme (latin: liber; fri) er en politisk ideologi med opprinnelse i opplysningstiden. Den opprinnelige liberalismen la vekt på å begrense den politiske makten og fremheve individets rettigheter i samfunnet i en tid da konge- og statsmakten var praktisk talt allmektig.
  I dag er det flere politiske retninger som kaller seg eller blir kalt liberalistiske, deriblant libertarianisme og sosialliberalisme. Dette spekteret av «underretninger» gjør at det er vanskelig å definere liberalismen veldig snevert. Det er dessuten slik at begrepet forstås forskjellig i forskjellige regioner og land. I De forente stater er eksempelvis liberalisme en betegnelse som brukes om venstredreide personer og grupperinger, mens det i Europa oftest brukes om de grupperinger på den politiske høyreside som ønsker stor grad av økonomisk og personlig frihet.
  Liberalister vil ofte fremheve retten til avvik fra sosiale normer og politiske eller religiøse tradisjoner. Her står liberalismen i kontrast til konservatismen på den tradisjonelle høyresiden i vestlig politikk. Ettersom liberalismen også legger vekt på individet som drivkraft i et samfunn, står liberalistiske ideologier også i motsetning til totalitære og kollektivistiske ideologier som kommunisme og fascisme
  Konservatisme, dannet av det latinske conservare («bevare»), er en samlebetegnelse for en rekke ideologiske eller politiske bevegelser som legger vekt på å bevare eksisterende verdier. Konservatismen bygger ikke på noen ideologi på samme måte som sosialisme eller liberalisme, men kjennetegnes som pragmatisk innrettet. Et kjent motto for konservative er «forandre for å bevare». Den politiske konservatismen oppstod som motstand mot den franske revolusjon. Det finnes idag en rekke retninger og tendenser innen konservatismen, som nasjonalkonservatisme, kristeligkonservatisme, kulturkonservatisme, verdikonservatisme og liberalkonservatisme. Overgangene mellom disse kan være flytende. I løpet av det sene 19. århundre og hele det 20. århundre var motstanden mot sosialisme og kommunisme grunnleggende for konservatismen. Ofte falt her konservative og liberale interesser sammen.
  Edmund Burke regnes som en av de fremste konservative teoretikere.
  Norske forhold [rediger]
  Klart konservative politiske partier i Norge i dag er FrP, Høyre og KrF. Høyre har fraksjoner som spenner fra det verdikonservative via liberalkonservatismen og til det rent liberalistiske.
  Fremskrittspartiet oppfattes ofte å være på ytterste høyre fløy, og definerer seg selv som liberalistisk – noen mener at ideoligien er imidlertid i en viss grad populistisk med innslag fra ytterpunkter som libertarianisme og sosialdemokrati. Om enn praktisk politikk ofte blir den samme, er ideologien bak FrP og KrF ganske forskjellig.
  Fascisme er en radikal, totalitær politisk ideologi som kombinerer elementer fra korporativisme, nasjonalisme, militarisme, anti-liberalisme og anti-kommunisme. Fascismen oppstod som en bevegelse av et skuffet småborgerskap, men utviklet seg fort til en terroristisk bevegelse med brodd mot arbeiderbevegelsen.
  Opprinnelig ble begrepet fascisme brukt av en Italiensk politisk bevegelse som styrte Italia fra 1922 til 1943 under ledelse av Benito Mussolini. Senere ble fascisme et mer generelt navn på en type totalitære politiske bevegelser, partier og ideologier. Det er likevel ingen enighet om hva det ligger i det å være fascist.
  Nøkkelord i fascismens ideologi er førerdyrkelse, nasjonalisme, militarisme og dyrking av staten med front mot sosialisme, marxisme og liberalisme. Klassekamp (fra arbeidernes side) er forbudt, fagforeningene erstattes av statsdirigerte korporasjoner. Fascismen er også blitt brukt som betegnelse på liknende bevegelser, som falangismen i Spania og nazismen i Tyskland.
  Ordet fascisme kommer fra det latinske fasces, en betegnelse for risknipper som ble båret foran romerske embetsmenn i prosesjoner. Det italienske ordet fascio, som er dannet av fasces, betyr også «forbund».
  Sosialdemokrati er en ideologisk retning innenfor den sosialistiske tradisjon som bryter med tankene til Karl Marx om revolusjon og proletariatets diktatur. Sosialdemokrater godtar de parlamentariske spillereglene og arbeider for en gradvis demokratisering av beslutningsprosesser og sosiale reformer i samfunnet.
  Sentralt i sosialdemokratenes samfunnsmodell står blandingsøkonomi, sosial utjevning og en aktiv velferdsstat. De sosialdemokratiske partiene står sterkt i de skandinaviske land, og disse partiene går både inn for samarbeid med private kapitalinteresser og en omfattende utbygging av sosiale velferdsordninger og offentlig sektor.
  Historisk har begrepet skiftet innhold. Tidligere har dette begrepet hatt et langt bredere innhold, og også inkludert kommunister, blant andre Lenin kalte seg også sosialdemokrat før første verdenskrig. Marx og Engels vegret seg mot begrepet, da de mente det var upassende for en bevegelse som hadde et klasseløst samfunn som mål. De mente at demokrati er en form for diktatur som forutsetter samfunnsklasser. Engels uttalte på slutten av sitt liv at begrepet fikk «passere» siden den sosialdemokratiske bevegelsen på den tid var kommunistisk.

 14. Vel jeg driver ikke med egendefinerte ord og begreper…
  Så jeg vet det jeg har lest om emnet. Men jeg vet ikke hva du legger i ord og begreper…. Det var derfor jeg spurte.

 15. Applaus til Astri for et flott og informativt innlegg.
  Det er jo et paradoks at man finner grundige, faktabaserte innlegg i kommentarfeltet, mens bloggskribenten selv ikke evner (eller er villig til) å underbygge en eneste av sine påstander.

 16. Hva tror dere er oddsene for at Hildegunn har klart å lese hele Astris` grundige begrepsreferat? 1:1000?

  Hildegunn klager på manglende argumenter.
  Har noen av dere lesere klart å finne et eneste ett fra Hildegunn?

  Her har du sjansen Hildegunn; rent konkret,- hvordan tenker du at FrP ville omgjøre våre 100.000 km med veier slik at selv menneskelige feilfaktorer unngåes? Du hevder jo at ulykken med jenta under en bil ikke ville skjedd med FrP ved makta, men jeg ser ingen konkret info om hvordan FrP skal unngå bilulykker 100%. Har lest programmet deres, men ser ikke der tiltak som skulle gjøre 100% realistisk. Hva vet du som ikke FrP vet?

  Er forresten tilhenger av en opprusting av veinettet, (hvem er ikke det), men jeg vet at ulykker har skjedd uansett regjering og selvsagt ikke vil forsvinne med Siv Jensen.

 17. Jeg ser at linken til ulykken er fjernet. Det tar jeg som det endelige beviset på at dette er en tulleblogg – hadde «Hildegunn» vært så ravende gal som hun framstår i innleggene sine, ville hun aldri skjønt at linken var for drøy.

  For øvrig er det et paradoks at debatten på bloggen ofte er langt mer saklig enn på Dagbladets debattsider, og det til tross for at «Hildegunn» selv konsekvent unngår alt som smaker av saklighet (svar gjerne med å skjelle meg ut, det tar jeg som en ære).

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.