Sosialister arbeider aktivt for å avskaffe demokratiet!

At sosialsiter i offentlige posisjoner er ett deomkratisk problem har jeg satt fokus på tideligere. Og sannelig har det vist seg at som jeg hevdere så er dette ett enormt problem!! Det er nemlig slik at sosialsime REPRODUSERER SOSIALSIME!! Sosialismen er ett onde som må rykkes opp med roten, sosialismen er en pervers udemokratisk ideoligi som ikke har noen som helst slags plass i ett demokratisk samfunn!!

Det viser seg nemlig at statsitisk sentralbyrå egentlig burde hete SOSIALISTISK SENTRALBYRÅ!!! Det viser seg nemlig at de systematisk manipulerer valgresultatet i den hensikt at folket vilje ikke skal gjeldepå stortinget og i stortingvalget og at bare kandidater som er spiselige for de sosialistiske makt haverne skal komme inn! Det er fulstendig skandale!!

Jeg forlanger sjefen i SOSIALISTSTATISTISK sentralbyrå sparkte! Jeg forlanger komunalministerens avgang! Jeg forlanger ett ikke-sosialistisk valg system!

Det viser seg nemlig at det er ikke nøytrale innstanser som kontrolerer stemme kontrolltellingen! Det er offentlilege innstanser gjennomsyret av sosialisme ovenfra og ned!! At statsistisk sentralbyrå ikke evner oppgaven å føre statistikk beviser denne saken! Altså må det ned legges! Dette byrået er uansett bare en byrde for skattebetlaernes penger, de lager bare uvesntlig statestikk manipulert av sosialistregimets ønsker for å kue folk flest med løgner om klimakrise og inflasjon og annen skremselspropagnada. Den enest grunnen til at dette byrået eksisterer er som en vernet bedrift for sosialister som ikke evner å utdanne seg til noe nyttig. Det er en skam og en hån mot folk flest!

Og så viser de seg at FYLKESKOMMUNEN kontroll teller stemmene! Man setter bukken til å passe havresekken! Man setter sosialister som har som mål å fjeren demokratiet til å vokte demokratiet! Er det rart dette landet går i dass?

Det er kun om man fjerner sosialismen fra bildet at man kan få rettferdighet!

Annonser

52 tanker om “Sosialister arbeider aktivt for å avskaffe demokratiet!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.