Politiskoleskandalen: Sosialiststaens diskriminerneing av etniske nordmenn og hetrofil seksualitet!

I dag kan man lese i avisen at det er intet mindre enn en skandale som skjer! Den skjer på politiskolen der en etnisk norsk kvinne er blitt neketet inntak på grunn av skole ledensens fordommer! dette bunner i sosialisme! Grunnen er nemlibg at den aktuelle etnisk norske kvinnen er blond og dessuten tidligere modell, altså er hun deet man kalleer vakker og blir derfor hetset og utesengt av skolens ledelese!

Dette skjer smatidig med at vi har et politi i krise! Folk flest i Norge kan ikke lenger regne med å leve i trygghet lenger, fordi sosialistregjeringen har kuttet politiets finasiering så enormt at det ikke lenger finnes resurreser til å drive politiet fornuftig! I tilleg til dette har det blitt lovlig for politi folk å bli fagorganiserte i en egenn fagforening, noe som er TOTALT uforenelig med å yte en effektiv og god jobb! Jeg har tidligere på min blogg tatt til orde for at alle som er fagorginserte, og på den måten støtter en ikkedemokratisk sosialistisk samfunnsform, skal frattas setmmretten ved valg! Dette er en god ide som ALLE burde støtte!

Man vet i tilleg at politiskolen senker sine krav i skriftlig norsk for søkere som ikke er norske! Dette er en bevisst stategi for å få flere muslimer inn i politiet! Etniske norfmenn blir altså STATLIG DISKRIMINERT til fordel for muslimer og andre minoriteter, ofte fra krminnelt belastede etnisitetre! Vil vi virkelg ha et slikt politi??? NEI!!!!

Man ser altså at kvinne omtalt blir hindret inntal grunnet sin etnisitet, men også grunnet sitt utseende! Sosialistregimet har i årevis arbeidet for å gjøre homofili til den vanligste seksuelle legningen i stedet for hetrofili, og da er vakre kvinner en trussel for sosialiststaten!!!

Apartheidregimet som styrer Norge i dag savner sidestykke i historien! Det er en skam og jeg forlanger regjeringesn avgang!

Følg med!

Annonser

59 tanker om “Politiskoleskandalen: Sosialiststaens diskriminerneing av etniske nordmenn og hetrofil seksualitet!

 1. Din ignorante rasistjævel. Du får dumme folk til å fremstå som genier.

  VI HAR MINORITETER FRA IKKE-VESTLIGE LAND
  DET SAMME HAR ANDRE VESTLIGE LAND
  VI HAR SKREVET UNDER INTERNASJONALE KONVENSJONER SOM VI ER, OG HAR VÆRT FORPLIKTET TIL Å FØLGE.

  FORHOLD DEG TIL REALITETENE
  DISSE MENNESKENE ER NORSKE STATSBORGERE, ERGO HAR DE SAMME RETTIGHETER SOM ETNISK NORSKE. I ET DEMOKRATI GJØR EN IKKE FORSKJELL PÅ GRUNNLAG AV ETNISITET.

  At det de siste årene er tatt inn flere enn det vi har klart å håndtere på en god måte er en HELT ANNEN diskusjon.

  Er du nazist?

 2. Arild,

  Du kan lite. her er forklaring fra bibel: «Det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn det er for en rik å komme inn i Guds rike.» HVEM AV OSS KOMTREKKENDE MED KAMEL HISTORI?

  dU SIER: «At det de siste årene er tatt inn flere enn det vi har klart å håndtere på en god måte er en HELT ANNEN diskusjon.» FEIL: DERFOR OMVENDT RASIME I POLITITE OG FRA DEG!

  dU SIER: «VI HAR SKREVET UNDER INTERNASJONALE KONVENSJONER SOM VI ER, OG HAR VÆRT FORPLIKTET TIL Å FØLGE.» Nettopp: Du er naiv INTRENASJAL SOSIALIST!!

  Du sier: «Er du nazist?» FEIL: Du er xxxx SOSIALISTEN her!!

 3. Herregud Rimgrim, hva skjer i hodet ditt egentlig? Jeg forstår ikke hvordan du tenker. Jeg får prøve litt til.

  «Å komme gjenom nåløyet» – analogien ble brukt for å si at det er strenge opptakskrav, og den aktuelle jenta oppfylte ikke disse. Nåløyet var altså opptakskravene. Her er altså ikke snakk om å bli frelst, som ifølge bibelen er tilgjengelig for alle som tror på kristus er guds enbårne sønn (det er ihvertfall en av flere tolkninger).

  Politiskolen derimot er ikke tilgjengelig for alle fordi:
  1. Det er rett og slett ikke nok plasser til alle.
  2. Ikke alle oppfyller kravene som er gitt.

  Det skjer da en utvelgelseprosess.

  Nåløyeanalogien er et vanlig uttrykk i dagligtale, som nok stammer fra den bibelske ligningen, men likevel referer ikke folk direkte til denne historien når de bruker den.

  Jeg vet ikke hva mer jeg kan si om dette, det er ikke akkurat rakettforskning…

  Så lenge det norske folk består av ulike etnisiteter, og vi lever i et demokratisk sammfunn som gir alle etnisiteter like muligheter, er det rent statistisk, matematisk og logisk naturlig at politiet er representert av ulike etniske grupper.

  Innvandring og utvandring har vært en realitet globalt sett i hundrevis av år, også lenge før sosialistisk teori oppstod. Det at innvandringstrykket har økt de siste årene, har basis i visse internasjonale krise/konfliktsituasjoner, samt at vi har blitt en rik nasjon som har økonomisk ryggrad til å hjelpe. Mange nasjoner har gjennom internasjonale organ forpliktet seg til å hjelpe til med håndteringen av dette. Dette henger igjen sammen med internasjonal handel, globalisering, alliansebygging, politikk osv osv.

  At en dame ikke kommer inn på politiskolen har absolutt ingenting med dette å gjøre. Kravet om god selvrefleksjon for opptak til politet har ingenting med disse tingen å gjøre så vidt meg bekjent. I så fall må du nesten legge frem dokumentasjon for dette.

  Ifølge forklaringen som er gitt av politiet, ville hun ikke kommet inn selv om landet var hermetisk lukket for innvandring. Det var helt sikkert flere enn henne som ikke kom inn også.

 4. Nettopp Arild,

  Hvorfor krngler du? VI ER JO ENIGE!

  1. Statisktisk flere ETNISITETER i fenglsel enn NORDMENN.
  2. Uten noen ETNISITETER færre til å bli politi!

  ALtstå: OMVENDT RASIMSE fordi hun STATSISK sett ellers kunne fått jobb!!!

 5. Hvorfor gidder du Rimgrim?

  Hun oppfylte ikke et krav. All verdens statistikk forandrer ikke på dette. Om det var 0 innvandrere eller en million som søkte, forandrer ikke på det faktum at hun ikke var skikket for jobben.

  Statisktisk sett finnes det individer, både i den etniske norske, og den ikke-vestlige delen av befolkningen, som vil klare opptakskravene som er gitt. På samme måte finnes det individer som ikke vil klare det. Hun befinner seg i den delen som ikke oppfyller kravene.

  Det er heller ikke rasisme å si at en person ikke oppfyller et krav.
  Stort mer er det ikke å si om den saken.

 6. Nei eller jo!

  «rent statistisk, matematisk og logisk naturlig at politiet er representert av ulike etniske grupper.»?

  rent statistisk, matematisk og logisk IKKE naturlig at politiet er representert av ulike etniske grupper.

  «Om det var 0 innvandrere eller en million som søkte, forandrer ikke på det faktum at hun ikke var skikket for jobben.» FEIL sttistikk og sannsynhet: Anta SEKS millioner innvandrer? SHARIA? MAtematikk kan du dårlig!

 7. Nei selvfølgelig er det ikke logisk for deg Rimgrim, men du er jo rasist. For oss andre, som ser på andre etniske grupper som likeverdige, er det logisk.

  Sharia? Hva faen snakker du om din dott? Er du mindre begavet?
  Matematikk forholder seg ikke til kulturelle begrep, den er objektivt sann.

 8. Aril,

  Sannsynlighet for at du angreper person: Nær 1.

  Sannsynllighet for at jeg er rasist: 0.

  Sannsynlighet for SHARIA: Økendemed masse.

 9. Du feiler igjen. Les gjennom mine innlegg. Svært få innholder personangrep.

  Rimgrim, du er åpenbart den minst opplyste personen på denne bloggen. Det er meningsløst å diskutere noe som helst med deg.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.