Dette beviser at Norge har verdens dårligste lærere!!

Ja, nå er det en gang for alle bevisst! Nye undersøkelser viser nemlig at nesten alle lærere i den norsk skolen mangler elemneter fag kunnskap om de fagene de gjennomfører såkallet «undervisning» i! At vi i år 2010 i verdens rikeste land ikke har bedre lærer å tilby våre barn er en skandale og en katastrofe! Men desverre er dette realiteten under sosialistregjeringesn vanstyre av utdanningspolitikken!

Problemen er nemlig grunnleggende! Strukturen i rekruteringen til l æreryrket MÅ endres! I dagens system appelerer en lærer utdanning først og fremst til kvinnlige studenter. Læreryrket er fra før av overlesset av kvinner. Dette er en medvirkende årsak til at Norsk skole er blandt verden’s dårligste. Kvinnlige lærere mangeler nemlig i vestentlig grad evnen til å sette KRAV til elevene! Elever skal tuktes og domineres, ikke dulles med av kvinner som har et biologsk omsorgsbehov som er totalt uforenelig med utøvelsen av ett lærer yrke!

Så hvorfor rkruteres så mange kvinner til et yrke de er så uegnet for? På grunn av den sosialistiske ideologien som hersker i skolen! Kvinner blir desverre ofte tiltrukket av sosialismens perverse løgner. Derfor er mange lærere ogsp sosialister. Som man vet er det sosialistene som har brakt fagforeningene og fagorganiseringen inn i arbeidslivet, og for lærere er dette nok et hinder for effektiv arbeids utførelse. De flest norkse lærere eier ikke arbieds moral, og grunne til dette er at de er fag organiserte. Jeg krever forbud motat fagforeningsmedlemmer får undervse i skolen, da disse har uheldig innflytelse på barn!

Mange sosialistiske lærere mobber sine ikke-sosialistiske elever. Dette er typisk sosialisme. Hva med å innføre anonyme lærere? Da kan eleven SELV få uttrykke sine evner uten å måtte tenke over å tilfredstille en sosialistisk lærer med sin besvarelse!

Jeg støtter de gode kravene om at lærer må være fag eksperter! Se bare på en av de vanlige klagene fra lærere: At de klager på at de trenger tid til å forberede undervisning! Dette synligjør behovet for bedre fag kunnskap! En lærer som kan faget sitt trenger nemlig ikke å bruke tid på å «forberede» sin undervisning, han KAN jo allrede faget sitt!

Lærere klager over at de har mye å gjøre! Jeg spør: Er det så rart da??? Denne ufysleige yrkesgruppen har jo så mye ferie at de knapt er på jobb! Hadde lærere klart seg med like mye ferie som folk flest har hadde de lett klart å utføre sitt påståtte arbeid. Men grunnet den enomer egoismekulturen som finnes blandt lærere er ikke dette noe alternativ. Det er en skam!

Med enkle grep kunne man ha reddet norsk skole:
– Gjenninfør disiplin! Ulydige elever må svi for sitt svik mot skolens menig. Da trenger vi lærere som evner å straffe drittunger. Man kan også innføre bøtlegging av elever/foreldre som ikke innretter seg og derfor kaster bort skattebtalernes penger.
– Rensk ut uønskede elementer! Barn av rusmisbrukere, innvandrere, andre tapere og sosilaister er overrepersntert innen frafall og bråk. Rensk disse ut av skolen tidlig. Mang kan ikke i en stadig mer spisset verdens situasjon bruke penger på å utdanne barn som aldri vil ende opp som samfunns produktive!
– Reduser antal fag! Skolen i dag er full av unyttige fag, noe som binder opp utgifter i form av unyttige lærere. Undervisning av fag som musik, kunst og handverk, samfunnsfag og religion kan med fordel reudesres. Bort med diktanalyse og nynorsk fra norsk fagte, og inn med mer lese og skrive trening!
– Bedre lærere! Nei til sosialister og kvinner som tror lærer yrket er ett omsorgs yrke! Ja til dyktige fagfolk. Jeg foreslår å gjøre militær utdanning til en del av lærer utdanningen, slik at man sikrer at lærere er skikket til å disiplinere sine elever.
– Lærer evaluering og individuell lønn! La foreldre og elever gi lærener karrakter! Da kan man luke ut de som er uegnet til å motivere, inspirere og displinere barn! Læreens løn bør også endres! La den fast settes av skolens sjef, rektor, som baserer basereer lønnen på lærense persatsjoner, altså elevense karrakterer.

Med så enkel grep vil vi får en bedre skole. Det øsnker vi alle for fremtidesn generasjoner. Hvordan få det til? Ved å fjerne dagens sosialistregjering fra makten! Setm FrP for en fornyelse av Norge og skolen!

Annonser

52 tanker om “Dette beviser at Norge har verdens dårligste lærere!!

  1. Hahahaha! Å påstå at dagens situasjon i den norske skolen skyldes sosialistisk vanstyre beviser hvor lite orientert du er. Ser for øvrig at det er forbedringspotensiale i skoleverket, for rettskrivingen din er horedårlig. Du kan jo begynne med å fjerne genitivsapostrofen som ikke skal være der i tittelen på bloggen din.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.