Åpent brev til H.M Kong Harald: Vi må stoppe kommunismen!!

I dag er verden igjen under angrep av NordKorea. Et åpent kommunistisk regime som også har masse ødelegelse våpen!! Verdens freden er i fare og noe må gjøres! vår sosialitiske og kommunistiske regjering vil selvfølgelig ikke gjøre noe og er en del av problemet, hva kan gjøres?!

Jeg henvender meg til vår kjære konge! Deres majstet må dra til garde leiren og be ordre garden til og sette den sosialitske regjeringen under arrest!! Dette er en krise tid og vi ser nå at overvåking og valg juks bare er noe av hva komunistene og sosialistene driver med.

Angrepet av kommunismen på den vestlige verden kan ikke få slippe unna uten konsekvenser! Vi må øyeblikelig sette vårt militær til disposisjon for Sør-Kora i kampen mot det komunistiske regime. Det er det kun den øverst komanderenede, vår konge! som kan gjøre. Dette kommer ikke den sosialistiske og komunistiske regjering til og gjøre, de kommer i stedet til og bevepne og finansiere det komunistiske regimet i Nord i håp om og få en norsk kule til og drepe amerikanerne!! sosialistnes irasjonele usa hat driver dem mer enn noe annet! heimevernets 100,000 soldater bør umidelbart etter at den sosialitiske regjering er fjernet setes i beredskap og mobiliseres klar til og bli sent til korea. andre deler av forsvaret må fortsatt beskyte norge og kjempe mot islamister og terrorister i midtøsten!!

Kjøre konge! slå deg løs fra kommunismens bånd over deg og vis oss nå veien!! la oss kvite oss med dette midelalder regimet vi har som hører til på historiens skraphaug og få ledere som vil fornye norge og som tør og ta riktige avgjørelser!! La oss nå ikke svikte Kora når komunismen nå truer!! Vi må bekjempe kommunisme, sosialisme og islamisme over hele verden og vi trenger sterke ledere som kan kalle ut våre styrker!!

Vi trenger deg deres majstet!!

Annonser

91 tanker om “Åpent brev til H.M Kong Harald: Vi må stoppe kommunismen!!

 1. Lennart: Jeg bor ikke i u-landet sverige. landet som vi løsrev oss fra og som lever elendige fly til åger pris!! party svensker har vi i norge og ingen nordmen drar til svergie for og bo men kun for og unngå sosialistiske avgifter! svensker er kloke som ikke har sosialistisk styre set men desvere er fest og moro alt svensker kan i dag. Jag e inte sjuk jag e bare sveensk! 😀 LOL!

 2. Arild: «Igjen, hvilken dokumentasjon har du på at norge er en sosialiststat?
  Du forfekter dette uten en eneste uavhengig veldokumentert kilde.»

  LOL! vet du ikke at vi har en sosialistisk regjering?! er du hjerne vasket så godt?

 3. Arne: Kongen er statsoverhode i Norge. Du vet ingenting.

  Heimevernet kan raskt mobiliseres og økes og er en effektiv styrke basert på prinnsipper fra viking-tiden!!

 4. Hildegunn:

  Vi har en sosialdemokratisk regjering, denne ideologien bygger på en del sosialistiske prinsipper – men har svært lite, eller ingenting til felles med det totalitære styresettet, eller diktaturet, som du beskriver.

  Det synes klart at Nord-Korea er et diktatorisk ettpartistat, der Kim familien må dyrkes som avguder. Det finnes ikke støtte, så vidt jeg kan bedømme, for at dette kan forsvares ut i fra sosialistisk eller kommunistisk teori.

  Hvis du har dokumentasjon som viser at Norge er et udemokratisk land, eller at Nord-Koreas diktatoriske struktur har støtte i sosialistisk teori SÅ MÅ DU LEGGE FREM DETTE FOR OSS!

  DET NYTTER IKKE Å SVARE: «LOL! vet du ikke at vi har en sosialistisk regjering?! er du hjerne vasket så godt?» DETTE ER IKKE SVAR PÅ SPØRSMÅLET FOR I HE…

  -DEFINER HVA SOSIALISME INNEBÆRER FOR DEG
  -VIS AT DU HAR STØTTE FOR DETTE I SOSIALISTISK TEORI
  -FORKLAR HVA STATEN GJØR
  -DOKUMENTER DET STATEN GJØR
  -VIS AT STATENS HANDLINGER FALLER INNENFOR RAMMENE AV DITT SOSIALISMEBEGREP.

  -KLARER DU DETTE KAN VI BEGYNNE Å HA EN INTELLIGENT DEBATT

  Ref:
  http://www.arbeiderpartiet.no
  http://www.sv.no
  http://www.senterpartiet.no
  http://no.wikipedia.org/wiki/Sosialdemokrati
  http://en.wikipedia.org/wiki/Totalitarianism
  http://no.wikipedia.org/wiki/Diktatur
  http://no.wikipedia.org/wiki/Kommunisme
  http://en.wikipedia.org/wiki/North_korea

 5. Og til din siste kommentar om kongen Hildegunn:

  Fra kongehusets egen hjemmeside:
  «H.M. Kongens plikter er i hovedsak representative og seremonielle. Når Grunnlovens bokstav fortsatt sier at den utøvende makt ligger hos Kongen, betyr dette i dag Regjeringen.»

  Ref:
  http://www.kongehuset.no/c26967/seksjonstekst/vis.html?tid=27583
  http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/article1268479.ece

  Les hvis du kan. Siden kongehuset selv taler deg i mot, kan du nå sende en analprolaps-kommentar til hans majestet.

  Hvordan er det å nesten alltid ta feil? Kanskje på tide å begynne å lytte til fornuft?

 6. Hildegunn, du er et geni. Jeg er enig i alt du skriver. Jeg er en ivrig deltager på Debattsentralen i Aftenposten. Det er ikke annet en FrP-hets som preger debattene. Kan du ikke bli med der og hjelpe oss med å bekjempe sosialismen, Islam og alt faenskap som gjennomsyrer vårt perverterte nazisosialistiske samfunn??

 7. Supert! Hildegunn!!

  Jeg har været i hele verden. Mange ganger i sør-Korea. Alle voksne menn der har trent minst 24 månder miltær trenig. De er veldig flinke. Svart belte alle sammen. Heller ikke redde for kommusiter, MEN: Litt nevøse!! (det skulle bare mangle).

  Kongen sønn Haakon er det bilder av i Pusan, selvom korenerne setter feil navn på skilt og tror han er sjeiken av Arbia. (hihihi). ALTSÅ: Kongen har CONECTSIONS med sørkorea!!!! MEN, og det er viktig: Det er farlig kort avstand fra Seol til FIENDEN. 10 millioner i Seol og 50 mill i hele Kora!! Mange å passe på, og også hjlpe. TIDEN KAN BLI KNAPP!

  KAMPEN ER I GANG!!!! HISTORIEN ROPE HØYT PÅ OSS!!!

  Hvis kong harald spør, bllr jeg med!!! (jeg håper han ROPER i statsrådte!!!)

 8. Rimgrim:

  Det henger et bilde av Haakon med feil navn i Korea, derfor har kongen kontakter i Korea.

  HAHAHAHA. Den var jaggu god!

  Kongen har nok kontakter i de fleste land, men ikke pga. bilder med feil navn.

  Jeg ler meg skakk.

  Tror du helt alvorlig at kongen spør regjeringa om vi kan ta med 100.000 HV-soldater (som ikke eksisterer, da det kun er 45.000) til Sør-Korea for å kjempe mot Nord-Korea?

 9. Arild,

  Har duvært i korea, kanskje i pusan og sett bildet? Du er åpenbart en imbessil som ikke ser DET STORE BILDET heller!! Kampen mot komunismen er ikke over!!! Og, vi er lei av å kjmpe den hjemme i Norge også!!

 10. Du skal vel ikke krangle på at noen kommenterer den fullstendig manglende logikken bak det bildeutsagnet ditt også?

  Det var idiotisk skrevet, og ganske morsomt.

  Ved å støtte Hildegunns innlegg, innrømmer du manglende kunnskap om vårt forsvar og manglende kunnskap om vår styreform.

  Jeg støtter forøvrig Sør-Korea fullt ut. Men jeg støtter de ikke med idiotiske uttalelser, det kommer vi ingen vei med.

 11. Arild

  1. Logikk er åpenbart ikke din sterke side: Haakon har vært offisell gjest i Korea OG er sønn av konge Harald: Ergo er det kontakter mllom kongehus og Korea!!! Så enketl at Watsons hund eller FISK kan forstå det.

  2. Uten grunn angriper du person angrep!!!

  3. Jeg har vært ukes vis i Korea. Jeg KAN noe om Korea. Har du vært der? Er du HANDS ON med kultruen?

 12. 1. Er du blind? Jeg har jo sagt at han har kontakter der din dott! Det ENESTE jeg har ledd av er at du skriver han har kontakter der FORDI det henger et bilde av Håkon i Sør-Korea. Hva faen feiler det deg egentlig? Kan du ikke lese???????

  2. Hva mener du med at jeg angriper et personangrep?

  3. Hva har den Sør-Koreanske kulturen men kongens posisjon i det norske samfunnet å gjøre. Hva har den med antall HV-soldater i Norge å gjøre? Jeg har da for pokker ikke sagt et eneste ord om kulturen i Sør-Korea.

  Kan du lese, jeg begynner virkelig å lure?

 13. 1. Du har IKKE sagt at kongen har kontakter i koresa, men «Kongen har nok kontakter i de fleste land, men ikke pga. bilder med feil navn.». LØGNEN din flyter som bløt bersj på stue bordet og stinker stnker stinker!!
  2. Spiller du dum eller er du dum?
  3. Poeng er at JEG HAR VÆRT DER, og at DU IKKE HAR (fordi du ikke svare) og at du kanskje bør dempe deg fordi du ike har den ringste ide om hverkene kulturen eller noe som helst som foregår der!!!!
  4. De ulogiske kort slutningene dine er FLAUE!!! («Kan du lese, jeg begynner virkelig å lure?»)

 14. 1. Selvfølgelig har kongen kontakter i Korea, kongehuset har jo vært der flere ganger – bla. under OL. Jeg har aldri benektet dette. Jeg lo av logikken i utsagnet ditt. Der henger et bilde med feil navn, altså har Kongen kontakter. Det var veldig vittig, altså lo jeg.

  2. «Uten grunn angriper du personangrep.» Igjen en selvmotsiglelse. Hvis en angriper et personangrep, betyr det at en har en grunn for å angripe, fordi det allerede har vært et personangrep, ergo kan det ikke være uten grunn. Ser du ikke problemet med spørsmålet så sliter du. Ordlegg deg på en ordentlig måte.

  Ellers har jeg en aggressiv tone mot deg fordi du hele tiden spyr ut feil og dumheter. Se punkt 1, 3 og 4. Du irriterer meg rett og slett.

  3. Jeg har ikke sagt noe om interne forhold i Sør-Korea, hvorfor bringer du dette på bane i det hele tatt. Jeg må tolke det som om du ikke forstår hva du leser.

  Uansett er det et meningsløst utsagn. Både du og jeg vet ting om land som vi ikke har vært i. Jeg vet ting om månen selv om jeg ikke har vært der. En kan vite noe om kulturen under Romerriket, selv om det ikke eksisterer lenger. Hvor du vil med dette er i beste fall fryktelig uklart.

  4. Jeg viser til punkt 3.

  Ref mitt første innlegg, her er det ABSOLUTT INGEN PÅSTANDER SOM OMHANDLER SØR-KOREANSK KULTUR, ELLER OM NOE SOM FOREGÅR DER (håper du forstod den setningen i det minste):

  Rimgrim:

  Det henger et bilde av Haakon med feil navn i Korea, derfor har kongen kontakter i Korea.

  HAHAHAHA. Den var jaggu god!

  Kongen har nok kontakter i de fleste land, men ikke pga. bilder med feil navn.

  Jeg ler meg skakk.

  Tror du helt alvorlig at kongen spør regjeringa om vi kan ta med 100.000 HV-soldater (som ikke eksisterer, da det kun er 45.000) til Sør-Korea for å kjempe mot Nord-Korea?

  Så… er du flau nå?
  Jeg er er flau, men på dine vegne.

 15. Arild,

  Jeg stoler på leserene. Og at de ser dine typikse sosialistiske måter å vri og vrenge + person angerpene!!! De ser dumhetene dine, og at du ALLTID I ALLE INLEGG ER USAKLIG og KOMMER MED PERSON ANGREP1!!!

  Jeg er stolt over å være anti kommunist og anti sosalist!! Jeg er stolt over at jeg klarer å tenke klart. Jeg har ingeting å være flau over!!

  Du derimot er flytende drit som uten grunn spruter rundt i en luksus restaurant og kveler gjester og suger seg inn overalt. Eimen av stank du omgir det med er så tykk at det stinker av alle skjermer som er koblet til interntt. Den sosialistiske munndriten renner ute tanker mellom fingrene dine nedpå tasteturet og kveler den gode dbatten og jør alle kvalme!!!!!

 16. Wow….. Førts ble jeg utrolig lattermild av Hildegunn… Visste ikke at sånne som henne/ham fantes… Så ble jeg nesten litt trist av Rimgrim… Stakkars, stakkars fyr… Han må jo bare beskyttes mot seg selv, og ikke diskuteres med. Og kjære Rimgrim… Jeg er ikke engang sosialist! 🙂

 17. Din påstand:

  «3. Poeng er at JEG HAR VÆRT DER, og at DU IKKE HAR (fordi du ikke svare) og at du kanskje bør dempe deg fordi du ike har den ringste ide om hverkene kulturen eller noe som helst som foregår der!!!!»

  Mitt svar:
  Jeg har ikke sagt noe om interne forhold i Sør-Korea, hvorfor bringer du dette på bane i det hele tatt? Jeg må tolke det som om du ikke forstår hva du leser. (Hvordan ellers skal jeg tolke dette? Fortell?)

  Ditt svar igjen:
  Jeg stoler på leserene. Og at de ser dine typikse sosialistiske måter å vri og vrenge + person angerpene!!! De ser dumhetene dine, og at du ALLTID I ALLE INLEGG ER USAKLIG og KOMMER MED PERSON ANGREP1!!!

  Rimgrim, du får dumme folk til å fremstå som genier! Du klarer ikke svare på et enkelt spørsmål, og svarer meg på ting som jeg ikke engang har nevnt med et ord.

  Jeg har ikke sagt noe om sør-korea og de interne forholdene der. Du fortsetter å snakke som om jeg har gjort dette. Når jeg viser dette klart og tydelig, klarer du ikke og svare med ett eneste fornuftig ord.

 18. Hildegunn og Rimgrim:

  Et smart trekk hadde vært å involvere seg i partiarbeid i FrP. Her vil deres sterke meninger bli verdsatt og respektert. Innen høsten 2013 vil dere nå frem til sentrale posisjoner i partiet, og er klare for stortingsvalg.

  Vi trenger noen som kan kjøre partiet skikkelig i grusen!

 19. Rimgrim:

  «Du derimot er flytende drit som uten grunn spruter rundt i en luksus restaurant og kveler gjester og suger seg inn overalt. Eimen av stank du omgir det med er så tykk at det stinker av alle skjermer som er koblet til interntt. Den sosialistiske munndriten renner ute tanker mellom fingrene dine nedpå tasteturet og kveler den gode dbatten og jør alle kvalme!!!!!»

  Kjære Rimgrim, er ikke dette usaklig? Det er jo også det groveste personangrepet på bloggen her.

 20. Gratulerer. Du har klart i ett enkelt innlegg å symbolisere alt som er galt med bloggerkulturen.
  Innlegget ditt er et strålende eksempel på kunnskapsløshet om et emne, kombinert med slående svak skriftlig fremstilling. Resonnementet er hullete og basert på sirkeldefinisjoner og ubegrunnede påstander. På toppen av det hele er rettskrivingen din så svak at du knapt ville bestått grunnskoleeksamen i norsk.

  Det er ingenting galt med noe av dette. Det som gjør dette til symptomt for svakhetene ved bloggerkulturen er at du faktisk tror du med dette tilfører noe til den offentlige debatten, og at du med bortimot fraværende kunnskaper om et tema griper til mikrofonen for å belære andre heller enn å bli sittende og lytte for å lære.

  Legg merke til at jeg ikke sier noe om meningene dine her, bare om hvordan du velger å uttrykke dem. Du fremstår her som uvitende, uintelligent og uinteressant. Du overbeviser ingen om at det er noe i det du sier, det er vel heller omvendt. Alle som er enig med deg etter å ha lest dette, var det fra før. Du sprer ikke engang feilaktig informasjon, siden innlegget er så gjennomsiktig dårlig begrunnet og utformet.

  Gratulerer, du har blitt et symbol på bloggerlulturens tragikomiske side.

 21. Vel talt Ulv.

  Det som forundrer meg mest er at disse menneskene lever i et informasjonssamfunn, der dokumentasjon og forskningsresultater er mer tilgjengelig enn noensinne.

  Ta uttalelsen om 100.000 HV-soldater som eksempel. Trivielt nok, men symptomatisk for holdningene. Det tar nøyaktig 15 sekunder å finne ut et rimelig nøyaktig anslag på hvor mange soldater vi har i heimevernet. Likevel virker det som det uinteressant å gjøre denne øvelsen.
  Andre har uttalt at 60% av de innsatte i norske fengsel er innvandrere. Et kjapt søk på SSB sine hjemmesider avslører de virkelige tallene, som viser noe helt annet.

  Det hadde vært fryktelig interessant å vite hvorfor dere gjør slike feil, gang etter gang? Hva tenker dere når folk påpeker feil, og kan dokumentere dette?

 22. Hmm, jeg er med på tanken til hildegunn, men er jo mer eller mindre umulig og få gjort noe med det, Er vell derfor hun har kommet med dette brevet som skal til »kongen» worth a shot, men tviler sterkt på at det blir noe mer enn her på denne bloggen

 23. Ok, jeg ser du trenger til hjelp når det kommer til staving. Ditt største prøblem er nok at du deler inn ord så ofte at de mister betydningen. Eksempler:
  Masseødeleggelsesvåpen – (ikke masse ødeleggelses våpen)
  Verdensfreden – (ikke verdens freden)
  og beordre (be ordre gir ingen mening…)

  Men for all del, dette er langt ifra det eneste staveproblemet ditt.

  Jeg ønsker deg lykke til, men for å bli tatt seriøst burde man kunne stave litt, så kansje du skal slå to fluer i en smekk og lese avisen. Da får du inn ekte fakta + rettskrivning! 😀

  ( aftenposten.no <- det er en nettavisside, prøv den!)

 24. Arild:
  Bare fordi DU må søke opp dysleksi på wikipedia for å forstå hva det vil si å være språklig tilbakestående på den måten, og fordi du ikke er i stand til å forklare hva dysleksi er med egne ord betyr ikke at alle er så dumme som deg!

  Følg med!

 25. HIldegunn:

  Poenget mitt var vel å fastlå at en kan tas seriøst selv om en har dysleksi. Legger en godviljen til går jo det greit å forstå innholdet, til tross for svært mange skrivefeil.

  Leser man linken jeg la ved, finner man følgende:

  «Verdens helseorganisasjon definerer ifølge diagnoselisten ICD-10 dysleksi som en sykdom som innebærer vansker med å lære å lese til tross for vanlig opplæring, normal intelligens og gode sosioøkonomiske forhold. Tilstanden avhenger av konstitusjonelle, kognitive hemninger.»

  Det er altså all grunn til å ta en dyslektiker på alvor, til tross for at den rent språklige fremstillingen fremstår som useriøs.

  Jeg er ingen ekspert på dysleksi, så da er det bedre å refere til en noenlunde god fremstilling av emnet.

  Men for all del, dersom folk er dumme fordi de ikke er eksperter på alt, så er vi vel dumme alle sammen. Det blir uansett et definisjonsspørsmål. Jeg definerer ikke dumhet på den måten i alle fall.

 26. Kjære lille inkompetente Rimgrim, og forsåvidt Hilde Gunn.

  Jeg har selv vært i Sør Korea, men har ikke sett det bildet du snakker om, Rimgrim. Det er klart at den norske kongen, som ett symbol på det norske folk har vært gjest i sør korea, og at det norske kongehuset har kontakter med statsoverhoder over hele verden, men ikke på den måten dere ønsker å fremheve det.

  Den norske kongen driver heller ikke med personlige affærer i utlandet, men heller som norske regjeringens talerør. Det å hevde at Kongen skal ta kontroll over hæren, og deretter kaste regjeringen i fengsel er rett og slett latterlig. Kongen er det symbolske overhodet for hæren, men denne symbolske verdien er juridisk overført til forsvarsministeren.

  Hilde Gunn, og Rimgrim- få med dere litt av det Arild sier, for kanskje dere lærer noe

 27. Hate to break it to you, Hildegunn, men Kongen har dipshit å si i dagens regjering. Han er forøvrig med på et møte hver fredag rundt klokken 12 på stortinget (det gjorde han iallfall når jeg gikk på barneskolen, for mange år siden), så du får stikke innom og høre hva han syns. 🙂

 28. BRA BRA BRA!
  Det er bare ein som kan redde oss fra jøder, muslimer og koranere – og det er Harald Rex.
  Helt enig Hildegunn, kommunismen er farligere og farligere for hver dag, nå også stuerein i Norge.

 29. Hvorfor skriver alle dere kommunister innlegg på ein anti-kommunsistisk nettside?? Holde dere til torturkammersa og den røde boka deres.

 30. Vel talt, Gåsetjønn.
  Men: Er Hildegunn ekte? Mistenker dette for å være tullball og ironi tvers gjennom. Ingen er så gjennomført dum.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.