Ødlegger den feilslåtte klimapolitikken jula for Nordmenn?

I år opplever vi det samme som i fjor: Nemlig den kaldeste vinteren i manns minne. Jeg trenger bare inne om hvordan situasjonen var forrige vinter, med kulde og snøsjkokk for folk flest, og nå opplvere vi det spesifikt samme enda en gang. Samtidig viser den grådige sosialiststaen sin sanne natur da den bruker sin innflytelse gjennom skatter og avgifter og statlige eierandeler innen næringslivet til flå vanlige Nordmenn for sine penger i denne kalde tiden, en tid som ellers skulle væert preget av julestemning og glede!

Gjennom flere år har vi hørt sosialistenes løgner om den påståtte såkallede globale oppvarminge. Til dag’s dato er det INGEN som har lagt fram noe som helst slaks bevis på at dette er en reel oppvarming som er skapt av , o g problematisk for, mennesker. Likevel forsetter sosialistene å fraholde denne løgnen som sannhet!

Sier det ikke noe når Norges sosialistiske statsminister Jens Stoltenberg var den enenetes regjerings sjefen som deltok på det såkallede klimatoppmøtet i Mexico for litt siden? JA DET SIER MER ENN LITT DET SIER MYE!!! For det sier oss at det kun er den skammelige norske sosialistregjeringe som forstatta hevder denne løgnen ovenfor sitt folk.

Vitenskalig bevisst er det at klimaet varierer. Dette kan man se om man følger med på gradestokken og merkar at det er forskjell på temperartuern om vinteren og på sommeren! Temepraturen kan varier med opptil 20-30 grader på samme sted på bare ett halvt år! Om man da tenker langsiktig på jordens gale historei skjønner man at klimar variasjoner er helt normalt! Å tillege menneker ansvaret for dette er bare noket eksempel på at sosialistene mangler evnen til å forholde seg til den virkelige verden.

Så hva er det da som skjer når sosialistene tvinegr hjennom udelomkratiske klimatiltak som det ikke finnes behov for? Jo tilltakene virker! Og hva skjer nå man søker å motvikre en oppvarmingseffektsom ikke finnes? Da får man derimot en nedvarming eller som man også kan si en nedkjøling. Dette har vi sett ved de to siste ekstermkalde vintrene vi Nordmenn har opplevd!

Hele verden lider altså på grunn av den feilsåtte kliapolitikken, og Nordemnn mest av alle! Mange kan risikere å ikke komme seg hjem til jul grunnet værforhold som er unoraåle og sannsynligvis ett rsultata av denn euheldige tuklingen med det naturlige værsystemet, dette fører til stor problemer for mange etnisk vestlige mennesker, noe som er helt forferdelig å oppleve.

Men tror du sosialistene bryr seg? Disse perverse apartheidistene har ALDRI hatt hjerte for vestlige mennesker, for etniske Nordmenn, for folk flest, de ønsker bare å ødelegge vårt demokrati og slippe flest mulig asylsøkere inn i landet.

Vi burde ha gledet oss til jul. I stedet gråter vi av skam for at vil lever i et sosialistisk land. Menneskeverdt er tatt fra oss, vår julefeiring er ødelagt. Så lenge sosialismen finnes er frihet og demokrati umulig.

Annonser

22 tanker om “Ødlegger den feilslåtte klimapolitikken jula for Nordmenn?

 1. Sikkert håpløst å kommentere noe som helst men altså:
  *det er ganske så bred enighet om at det foregår en global oppvarming og at denne mest sannsynlig skyldes menneskenes økte utslipp av klimagasser (m.a CO2).
  * 2010 ligger an til å (sammen med 1998) bli det varmeste året siden målinger startet på 1800-tallet.
  * at temperaturen noen steder enkelte år er kaldere enn gjennomsnittet forteller ingenting om gjennomsnittstemperaturer world wide
  * det er foreløpig ikke satt i gang noen klimatiltak som beviselig har noen effekt(m.a øker fortsatt konsentrasjonen av CO2) ; at det er kaldere i Sør-Norge /Europa nå enn vanlig har altså ingen ting med klimatiltak å gjøre
  * personlig håper jeg at fremtiden vil vise at menneskeskapt global oppvarming er mindre enn antatt , men jeg mener også at vi må følge føre var-prinsippet og m.a ikke brenne opp ikkefornybare ressurser i løpet av noen få generasjoner.
  * Med andre ord : energieffektivisering, utvikling av alternative energibærerere osv er uansett av det gode. Dette er det også bred politisk enighet om – selv om det er de forhatte sosialistene som historisk også i dette viktige spørsmålet har gått i bresjen(som med andre viktige spørsmål som utvikling av velferdsstaten, stemmerett for all, likestilling mellom mann og kvinne m.v).

 2. forøvrig er det mye god informasjon og debatt om klimaet på nettstedet forskning.no

  herved anbefalt for de som ønsker å holde seg informert!

 3. Motstridende igjen:

  Hildegunn tror altså ikke på at mennesket kan påvirke klimaet, men samtidig tror hun på at mennesket kan påvirke klimaet.

  Vi påvirker ikke:
  «Til dag’s dato er det INGEN som har lagt fram noe som helst slaks bevis på at dette er en reel oppvarming som er skapt av , o g problematisk for, mennesker. Likevel forsetter sosialistene å fraholde denne løgnen som sannhet!»

  Vi påvirker:
  Og hva skjer nå man søker å motvikre en oppvarmingseffektsom ikke finnes? Da får man derimot en nedvarming eller som man også kan si en nedkjøling. Dette har vi sett ved de to siste ekstermkalde vintrene vi Nordmenn har opplevd!

  Stor moro!

 4. Arild:
  Du viser igejn at du ikke følger med: Jeg sier at det er fullstendig latterlig å tro at mennesker påvirker temperaturen på jorda til å gå oppover. Dette er helt umulig og ikke på noen måte vitenskalpig bevisst!

  Det som derimot over all tivil skjer er at de såkalled e «klimatiltakene» senker den globale temperaturen! Dette er nemlig å forstyrre den naturlige orden, og de siste vintrene viser oss at det har skjedd ting som har gitt mange nordmenn SVÆRT kalde vintrer!
  Følg med!

 5. Hildegunn:

  På tide å kalle en spade for en spade: Ditt dumme nek!

  Hvis fraværet av visse typer mennesklige aktiviteter får temperaturen til å gå ned, betyr dette nødvendigvis at disse mennesklige aktivitetene får temperaturen til å gå opp. Hvordan i helvete kan du da hevde at vi ikke har en effekt på at temperaturen går opp. Du snakker jo i mot deg selv!!!!!!

  Jeg er på ingen måte en drivhuseffekt-fanatiker, men du sitter jo å bekrefter det du prøver å motbevise. Er du helt blåst?

 6. Arild:
  Hvorfor holder du på slik? Hvorfor sier du at jeg har sagt noe jeg ikke har sagt? Det er naturen som selv regulerer temperaturen på jorda, og mennesket er en naturlig del av naturen.
  Derfor er det både perverst og egositisk å tror at det er mennesket og kun mennesket alene som kan påvirke den globale temperaturen.

  Følg med!

 7. Hildegunn skriver : «Det som derimot over all tivil skjer er at de såkallede “klimatiltakene” senker den globale temperaturen!»
  Dette er sludder og vås. Og det er umulig å bevise fordi det ikke finnes bevis. Og det er heller ikke gjort tiltak som kan virke i den retningen. Men vi vet at menneskelig/industriell aktivitet er såpass omfattende at det forstyrrer den naturlige balansen/svingningene i retning oppvarming. Akkurat hvor alvorlig dette er/vil bli vet vi ikke enda- men det er jo passe ignorant av et selverklært geni å benekte elementere kjemiske og fysiske lover. Og man stiller i klasse med de mest fanatiske islamister når man er i stand til å gi «sosialistene» skylden for den kalde vinteren. Det er virkelig trist at bloggen din ikke får en offisiell status i Frp-verdenen. Da hadde oppslutningen raskt falt til nivået det hadde den gangen «bygdetullingene» rådde grunnen. Det er lov å håpe:-)

  Forøvrig er det perverst og egoistisk å benekte/lukke øynene for at menneskelig aktivitet ikke skal kunne ha negativ innvirkning på vår egen eller fremtidige generasjoners leveforhold.

 8. Hildegunn:

  Du er et imbesilt menneske. Det er absolutt INGEN som har hevdet at KUN mennesket har en effekt på temperaturen på jorda. INGEN!!

  At du i hele tatt kan hevde dette, viser hvor usannsynlig dum du er.

  Forskerne regner med at det er tusenvis av faktorer som påvirker temperaturen på jorda. Noen betyr mer enn andre, og noen faktorer har endret seg mer enn andre.

  På tide at du innrømmer dine usannsynlig grove feil. Du prøver å snakke deg bort med pisspreik, men du bare roter deg inn i enda større idioti.

 9. Arild:
  Mennesket er en naturlig del av verden. Ergo er en hver påstått påvirkning mennesker måtte ha på klimaet helt naturlig. Dette er en del av den verden og det klima som Gud har skapt.

  At du og alle andre sosialistiske klimahysterikere ikke greier å innse dette, men fortsette å spre løgner om «global oppvarming» når vi opplever den kaldeste vinteren siden i fjor, er fullstendig vanvittig!!

  Følg med!

 10. Hildegunn:

  Jeg har ikke uttalt meg om validiteten til klimamodellene, jeg har uttalt meg om din fullstendig manglende logikk. Hva som skjer i Norge i løpet av en 2-års periode er uansett fullstendig uinteressant. Det er det store bildet som er avgjørende. Før du tar dette faktum innover deg, snakker du bare tull.

  Norge utgjør ca. 0,06% av jordas overflate. Snittemperaturen har steget siden 50-tallet (ihvertfall). En periode på 2 år viser ingen trend, og det kan ikke vises til en statistisk signfikant trend på bakgrunn av en så kort periode.

  Om mennskene har hatt betydning for oppvarmingen av Norge (eller verden for den del) overlater jeg til seriøse forskere å avgjøre. Du viser bare hvor ufattelig lite du vet om vitenskap og faktamateriale.

  De fleste forskere er faktisk enige om at temperaturen har stabilisert seg de siste 10-årene, med noen ekstremår, som har vist unormalt høye temperaturer, men i et lenger perspektiv er det ingen tvil om at temperaturen er unormalt høy.

  Fakta: Du snakker i mot deg selv, og legger frem ulogiske og motstrinde argument.

  Fakta: Det er forskermiljøet som kan gi gode svar, ikke Hildegunn.

  Til slutt kan jeg gi deg et annet eksempel. I sommer var jeg oppe i fjellene i Peru. De lokale gamle bøndene var bekymret for at isbreene hadde trukket seg så lang tilbake. Disse breene er en viktig vannkilde for jordbruket på sommeren. 80 år gamle mennesker kunne fortelle at de hadde aldri opplevd at breene hadde vært så små på sommeren. Dette er folk som har null peiling på drivhusmodeller, eller annen forskning som foregår. Klimaet her hadde blitt varmere og tørrere, og det kommer til å få store konsekvenser om dette fortsetter. Slike ting skjer mange steder i verden uavhengig av temperaturen i Norge.

  Skal en si noe om utviklingen må en ta med resten av kloden. At du kan sitte på din høye hest her i Norge og avskrive all forskning fordi du har hatt en kald vinter eller to, vitner om at du er et arrogant og ufattelig kunnskapsløst menneske. Dette har du bevist utallige ganger, og du fortsetter ned den samme stien gang etter gang etter gang.

  Du er en latterlig person Hildegunn, du må skamme deg!

 11. Hildegunn :
  Du skriver «Mennesket er en naturlig del av verden. Ergo er en hver påstått påvirkning mennesker måtte ha på klimaet helt naturlig.»

  OK . Så sier vi det sånn. For det er nå engang slik at det er et ubestridelig faktum at mennesket opp gjennom historien gjennom sin aktivitet påvirker naturen. Hugger man ned mye skog i et område så blir det lokalt mindre regn og tørrere jordsmonn. Eller det kan skape en ødeleggende erosjon = første stadium på varig ødelagt område , forørkning etc. Regulering av vassdrag kan påvirke temperatur i sjø som igjen påvirker lokalt klima/dyreliv etc. Slike endring lokalt har menneskene forårsaket i stort monn de siste noen og tusen årene. Det nye nå er at vi er så mange , og produktivkrefene er så svære/sterke og teknologien er så avansert at vi kan påvirke elvene, sjøene, verdenshavene, atmosfæren ….alt. Også klimaet. Naturlig? tja.Det er en del av menneskenaturen at noen er dummere enn andre også. Men klokt å gjøre det uten å bruke hodet?? Nei. Gud har(så vidt jeg vet) ikke lagt ned forbud mot å bruke hodet.
  Mange på høyresida vil helst ha tut og kjør og la andre rydde opp etter festen. Jeg og de fleste andre vil vi skal ta de vanvittige kreftene vi besitter på alvor og ikke gjøre uopprettelig skade på naturen bare fordi vi vil ha enda mer materiell rikdom. Det er å sage av greina vi selv sitter på. Det er å ødelegge livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner. Det er å skite i eget matfat.
  Det syns Hildegunn tydeligvis er helt greit. Hun prøver t.o.m å ta Gud til inntekt for sitt syn! Jeg trodde ekte kristne mente at man skal forvalte skaperverket med klokskap?????? Så feil kan man ta……

 12. Hildegunn:

  «Mennesket er en naturlig del av verden. Ergo er en hver påstått påvirkning mennesker måtte ha på klimaet helt naturlig.»

  Ok, her er dere vitne til det mest idiotiske av alle utsagn som er kommet fra Hildegunn.

  Ifølge denne logikken er det helt greit at et atomkraftverk dumper alt radioaktivt avfall rett ved siden av huset ditt. Avfallet er naturlig, skapt av Gud, fordi Gud skapte menneskene.

  Det betyr ingenting at vi pøser ut giftstoffer som PCB o.l. At dyr og mennesker får nedsatt fertilitet pga. østrogenlignende avfallsstoffer, betyr ingenting. Alt dette er naturlig.

  Dersom vi har en effekt på oppvarmingen av kloden, er dette naturlig. Det er bare å lene seg tilbake. Naturligvis.

  Hildegunn, du er en skam for menneskeheten.

 13. Arild:
  Mennesket er satt på jorden for å herske over dyrene og naturen. At mennesket har lært å utvinne og utnytte naturressurseen er en del av evolusjonen, og dette er slik den naturlige orden er.

  Du snakker om mennesker som om mennesker var dyr. Unødig foruresning bør selvsagt ungåes, og det gjør det også i alle vestlige demokratisk land med en kristen kulturarv. Forurensing skjer for det meste i land med en sosialistisk eller hedensk kulturarv.

  Sprer vi demokratiet gjør vi miljøet en tjeneste!

  Følg med!

 14. Hildegunn:

  Vær så snill å ikke si mer. Den industrielle revolusjonen skjedd parallelt med utviklingen av demokratiet, og i første rekke i demokratiske stater. Disse statene har tradisjonelt vært de største forurenserne. Etterhvert har de multinasjonale selskapene, med baser i demokratiske land, flyttet mye produksjon til lavkostland i den 3. verden. Det er disse selskapene som er ansvarlig for utslippene i dag, ikke statene der produksjonen skjer. Forurensing skjer i stadig større grad, både i den vestlige verden og i den 3. verden. Dette er uansett et problem som alle må ta ansvar for, og som alle blir berørt av.

  Igjen utviser du den største kunnskapsløshet, og mangel på forståelse.
  Du har tilnærmet null kunnskap om den virkelige verden.
  Du er et uendelig ignorant menneske.
  Latterlig!

  Igjen må jeg sende deg i skammekroken!

  Du har så lite peiling på

 15. Hvor blir det a den globale oppvarminga som døm har lovt oss???

  Mange av oss på østkanten som ikke har rå te å reise te Mallorka kunne ha lyst te å slippe å fryse a oss ballane på julekvellen!!!

  Har stemt a Gro og arbeierparti hele live (er tilmed oppkalt eter landsfadern Gerharsen som faren min forguda) men nå blire aJensen og fremskitsparti som siere som det er! og det er at IKKE FAEN om det blir noe varmeere her på østkanten. Det er bare en BLØFF!

  Men bettale for den såkalte goballe oppvarminga det vil dem at vi ska gjørra sosalista! Me jævvla dyr bennsin å strømm å mere skatter og avgifter te vi havne på fattigkassa alle mann! Fårr det er vell der dem eientli vil ha oss så dem kan styre åss som kveg! JÆVVLA SOSALISTER!!!

 16. Nok en gang setter Hildegunn tingene på plass med en sylskarp analyse av sosialistbløfffen «global oppvarming». Som bare er nok et sosialistisk påskudd til å plage befolkningen med økte skatter og avgifter.

  Det er bare patetisk, for ikke å si komisk, å lese innleggene fra tilhengerne av «global oppvarming»-tesen her på bloggen. Av desperat mangel på saklige argumenter, tyr de til den sedvanlige sosialistiske taktikken med å ta kvinnen istedenfor ballen.

  Her er f.eks et knippe vektige argumenter rettet direkte mot Hildegunn, fra en som kaller seg Arild: «Ditt dumme nek!», «Du er et imbesilt menneske»,»Du er et arrogant og ufattelig kunnskapsløst menneske», «Du er en skam for menneskeheten», «Du er et uendelig ignorant menneske».

  Det slår meg at Arilds karakteristikker av Hildegunn, er en ganske presis beskrivelse av hvordan han selv framstår gjennom sine debattinnlegg. I psykiatrisk forstand et klassisk tilfelle av projisering (flytting fra seg selv til en annen person) av personlige, skambelagte egenskaper.

  Det tjener Hildegunn til ære at hun setter vår hevdvundne kristne ytringsfrihet så høyt, at til og med slike som Arild gis anledning til å ytre seg på vår nasjons viktigste politiske blogg.

 17. Einar Gerhadsen:

  «IKKE FAEN om det blir noe varmeere her på østkanten. Det er bare en BLØFF!»

  Dette kan neppe omtales som et tungtveiende argument. All dokumentasjon og alle data taler deg imot.

  Erik Larsen:

  «Det er bare patetisk, for ikke å si komisk, å lese innleggene fra tilhengerne av “global oppvarming”-tesen her på bloggen.»

  I det minste har vi lagt frem argumenter. Du har ikke kommet med ett.
  Er du kritisk fordi folk er kritiske? Hvis du vil være med å leke debatt, må du nesten ha noe håndfast å komme med.

  Min beskrivelse av Hildegunn, tar utgangspunkt i at jeg har tatt livet av stort sett alle idiotiske utsagn hun har kommet med. Ikke en gang har jeg møtt på et motargument som har rot i virkeligheten og kan dokumenteres som sådan.

  Du føyer deg inn i rekken av idioter.

 18. Jeg blir alvorlig bekymret når jeg leser slike ting som det Arild får seg til å skrive: «Min beskrivelse av Hildegunn, tar utgangspunkt i at jeg har tatt livet av stort sett alle idiotiske utsagn hun har kommet med.»

  Det vi andre (normale, kristne, etnisknorske statsborgere) pleier kalle «motbevist» eller «avvist», kaller Arild «tatt livet av».

  Hvor har du lært at man kan «ta livet av» et argument, Arild? På kveldskurs hos nazionalsozialistene i væpnarevolusjonspartiet Rødt? Eller på bønnemøte hos en imamterrorist?

  Er du kanskje i virkeligheten en sozialistmuzlimsk terrorist selv, Arild? Eller skulle jeg kanskje si: Ahmed???!!!

  Kan dessverre ikke undertegne med fullt navn, da jeg ikke ønsker å få besøk av en sozialistmuzlimsk terrorist som har lyst til å «ta livet av» meningene mine.

  Har nemlig ikke noe ønske om å bli sprengt i lufta sammen med en sozialistmuzlimsk terrorist som drømmer om å voldta 72 mindreårige jomfruer i sozialistmuzlimparadiset!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.