Regjeringen nekter politifolk jobb – ønsker mer kriminalitet?

I dag kan vi lese i avisene at det er slik at mange politifolk ikke har jobb. Samtidg sier justisministeren at det å utdanne seg til politi ikke gjør at man får jobb som politi. Det er bare blandt sosialister slik logikk kan oppstå! For folk flest er dette bare nok en drope over begeret som flyter med den rødgrønne sosialistrgejeringen. Hvordan kan det Norske folk ha tillit til en regjering som aktivt arbeider for mer krininailaitet i samfunnet?

I vår gikk mange stolte unge Norske menn og kvinner ut som eksamnerte og utadannede politifolk fra politiskolen. Over 400 Nordmenn uten andre ønsker enn å komme i arbeid for å beskytte det Norske folk mot kriminalitet. Men hva får de av sosialistregejringe? De får hvertfall ikke jobb!

Tvert i mot sier justisministeren at de som utdanner seg til politi ikke kan forvente å få jobbe som politi! Hvordan kan dette ha seg? For å finne svaret må man se bak kulissene.

Det er intet tvil om at innvandringene fra kriminelt belastede etnisk befolkde land er den viktigste grunne til økning av kriminalitet i Norge. Muslimer og balkanesere har ikke samme forhold til lov og rett som vi etniske Nordmenn har. For å møte denne innvandringen treger vi mer politi. Men samtidig er sosialistene den fremst pådriveren for en ukontrollert innvandring. Dette betyr at sosialistene for ikke å motarbeide seg selv er nøtt til å kutte i politietes penger. Sosialistene øsnker å oppløse politietaten fullstendig slik at anarkiet kan råde i Norge.

Og her svikter media i sin oppgave som samfunets vatk hunder. I stedet for å advare folket om det som skjer sprer heller de sosialisteske mediane propaganda som for å vende etnisk vestlige kvinner fra å føde barn, slik at snikislamiseringen gjennom innvadring og muslimske fødsler kan skyte fart.

Så enekelt er det: Når sosialistregejring nekter å ansette politfolk er det fordi de ønsker mer kriminalitet – mer kriminalitet slik at kulturen i Norge blir mer lik slik den er i muslimske land. Dette er sannheten.

Følg med!

Annonser

43 tanker om “Regjeringen nekter politifolk jobb – ønsker mer kriminalitet?

 1. Hvordan vet du at kriminaliteten har økt?

  For meg ser det ut som en nedgang siden 1995 og til i dag.

  http(kolon,slash,slash)www.ssb.no/a_krim_tab/tab/tab-2011-03-21-01.html

 2. Per 1000 innbygger (totalt):

  1993-1997: 83,94 i snitt
  1998-2002: 93,94 i snitt
  2003-2007: 87,68 i snitt
  2008-2010: 81,80 i snitt

 3. Jeg har dessuten gjort det klart i en tidleigere blogg hvor lite man kanstole på SSB, så den statsitsikken du legger fram er åpenbart feil og manipulert.

  Følg med!

 4. Nok engang putter du ting i perspektiv. Kanskje litt uenig i at de ønsker å fjerne pålti bare fordi de vill ha kriminiminelle invandrere til norge. Tror like mye de ønsker å skape et utdannelses vakum hvor alle skal få seg utdannelse, men ingen skal få seg arbe.

  Venstre siden ønsker å gjøre oss ale institusjonalisert! «Gå på skole, gå på nav, gå på sykehjem, gå i grava», burde være den nye sosialist-grønne regjeringens motto.

 5. Rimgrim:

  Nå mistenker jeg ikke deg for å være et mattegeni, men litt enkel matematikk klarer du vel.

  – Vold: Stabil de siste 10 år, litt økende siden 90-tallet
  – Seksual: Stabil siden 1995, men 0,1 promille opp i 2009. (Likevel er ett år er for kort periode til å bedømme en trend.
  – Narkotika: Opp mot midten av årtusenskifte, men nedgang etter.
  – Skade: Nedadgående trend siden år 2000.

  – Totalt er trenden klart nedadgående siden 1998.

  Hvordan kan jeg være løgner og ikke Hildegunn får du nesten forklare i detalj, for det fremgår såvisst ikke av tallene.

 6. Statistisk sett var også kriminaliteten høyest i de periodene der Bondevik og KrF satt i regjering. 1997-2000 og 2001-2005

 7. Arild! Alle kan sjekke min link til offisell statestikk! Her er detaljer for slike som deg!!!

  vold sex nark skade
  1993: 3,7 0,5 3,0 3,8
  2009: 5,4 0,9 8,2 5,1
  Stig: 46% 80% 173% 34%

  Nesten bobling av sexkrim og nesten tre ganger for NARKO!! Typisk innvander forbrytelser!!!

  De sosislistskte løgnene dine KOMMUNIST ARILD er avslørt!!!!

 8. Rimgrim:

  Nå må du ikke gjøre deg dummere enn du er. Det er snakk om trender her. Du kan ikke bare velge det året som passer deg å sammenligne med. Da kan en jo lese det en måtte ønske.

  Faktum er at kriminaliteten er på vei ned de siste årene. Det er også klart at kriminaliteten har gått opp i en gitt periode (spesielt frem mot årtusenskiftet). Det som imidlertid er tydelig er at trenden de siste 10 årene er fallende totalt sett. Og den forsetter å falle, til tross for at vi har sosialistisk regjering. Det er positivt. Da blir det feil å si at sosialistisk regjering fører til økning i kriminaliteten. De høyeste kriminaltallene finner under Bondevikregjeringen, uten at jeg mener at det er Bondevik sin feil.

  Hildegunns påstand om at sosialisme = mer kriminalitet er dermed falsifisert. En må da finne andre årsaker hvis en skal løse problemet, og det er vi alle interessert i. Eller?

 9. Andy:

  Jeg er usikker på om du støtter meg eller snakker imot meg.

  Boken handler om følgende: «Themes of the book include «Correlation does not imply causation» and «Using Random Sampling».»

  En kan gjennom en korrelasjonsanalyse av statistisk materiale ikke konkludere med årsakssammenhenger. Dette understreker jeg også i mitt innlegg. Det er utviklet statistiske og vitenskapelige prinsipper for å unngå feil konklusjoner ut i fra et statistisk materiale. Disse er jeg rimelig kjent med, og jeg jobber med slike analyser på ukentlig basis.

  Dette er imidlertid irrelevant for denne debatten. Hildegunn har fremsatt en soleklar påstand: «Kriminaliteten er økende.» Dersom hun har gode grunner for å mene dette, må hun kunne vise til et tallmateriale, eller tilsvarende dokumentasjon. Et slik materiale bør vise en økning i kriminalitet, ellers faller utsagnet på steingrunn.

  Videre årsaksforklarer (kausalitet) hun den påståtte økningen med sosialisme. For å kunne begrunne dette ståstedet bør da datamaterialet i det MINSTE vise en samvariasjon eller korrelasjon mellom økning kriminalitet og sosialistisk styre. Finner vi dette, er det i det minste en viss mulighet for at det finnes en sammenheng mellom disse to variablene.

  Går en gjennom datamaterialet fra SSB viser tallene en synkende kriminalitet de siste årene. I samme periode har vi hatt sosialistisk regjering. Så lenge Hildegunn ikke kan presentere et alternativt datamateriale anser jeg påstandene hennes for falske. Hun forsvarer seg ved å si at SSB sin statistikk er manipulert, men kommer med ingen kritikk av metodebruken deres, eller dokumentasjon på hva de har gjort feil. Igjen fremlegger hun en «tom» påstand.

  Jeg har på min side et veldokumentert grunnlag for mitt utsagn.
  Jeg er villig til å endre min posisjon, så snart jeg får presentert et overbevisende datamateriale som gir meg grunn til å støtte Hildegunns utsagn.

 10. Bah! Hvem trenger vårt «politi» uansett?

  Det er like greit at disse «utdannede» menneskene ikke får ansvar for folks sikkerhet! Lærerne på politihøgskolen er jo frekke sosialister, og mange av dem, inkludert assisterende rektor, er kvinner! Og som vi vet: kvinner bør ikke bli lærere: http://hildegunn.bloggnorge.com/2011/06/19/norges-frekkeste-yrkesgruppe/
  http://hildegunn.bloggnorge.com/2011/01/30/mobbing-kunne-blitt-fjernet-pa-1-2-3-sosialistisk-og-kvinnlige-l%C3%A6rere-hindrer-det/
  http://hildegunn.bloggnorge.com/2010/11/16/dette-beviser-at-norge-har-verdens-darligste-l%C3%A6rere/

  Eller hva, Hildegunn?

  Dessuten er politiet i Norge altfor opptatt av «etterforsning» og å få stilt folk for retten! Politiet hevder, som sosialistene, at folk har rett til en rettsak! Men som vi vet: folk bør bare drepe kriminelle på egen hånd!
  http://hildegunn.bloggnorge.com/2010/12/19/hildegunns-tv-tips-dexter/

  Eller hva, Hildegunn?

  I Norge har vi egne “fyllearretser” der man uten lov og dom fengsler etnisk norske mennesker fordi de har benyttet seg av en hel fullstendig lovlig vare! Dette er ett HÅN mot alle lovlydige, ikke-sosialistiske Nordmenn, mot folk flest! Politiet er SVs verktøy for å gjøre Norge til en apartheid-stat!
  http://hildegunn.bloggnorge.com/2010/12/13/narkotikaskandalen-vil-sv-gj%C3%B8re-norge-til-en-apartheidstat/

  Eller hva, Hildegunn?

  Og, viktigst av alt: Politihøgskolen er en diskriminerende institusjon, der ledelsen er gjennomsyret av sosialisme! Og politiets fagforening, som har kommet med kritikken av justisministeren, har ingen troverdighet! For en fagforening er «er TOTALT uforenelig med å yte en effektiv og god jobb!» Jeg skjønner ikke hvorfor noen bør ta dem seriøst, de bør «frattas setmmretten ved valg!»
  http://hildegunn.bloggnorge.com/2010/11/03/politiskoleskandalen-sosialiststaens-diskriminerneing-av-etniske-nordmenn-og-hetrofil-seksualitet/

  Eller hva, Hildegunn?

 11. Arild:
  Det jeg mente å si er at statistikk være det opinion eller annet kan manipuleres slik man selv ønsker. Jeg lærte på ungdomskolen hvordan statistiske svar kan omregnes alt etter hva man er på jakt etter.

  Jeg husker engang jeg så på et debatt program om røykeloven. Høybråten sa at han hadde statistikk som sa hvor helsefarlig passiv røyking var. Så sa noen andre senere i debatten at de hadde statistikk over konkurser og mindre bruk av utesteder i andre land når den loven ble gjennomført der. Da sa Høybråten «Men det er bare statistikk». Poenget er at statistikk er på slutten av dagen en uvesentlighet.

  Meninger og følelser er like interessante.

  «There are three kinds of lies: lies, damned lies, and statistics. »

  Det finnes folk jeg har diskutert med som hevder, som du gjør, at ingen ting har forandret seg. Norge har ikke blitt mer voldelig, kriminelt eller skummelt land å bo i etter globaliseringen. Jeg spør da «Så hvorfor låser da flere folk døren om natten?» (som du kanskje vet pleide man ikke å gjøre det så mye før?). Fordi media gir oss et feil syn, hevder de gjerne da. Så jeg stiller de da et annet spørsmål; Har ingenting forandret seg da? Iallefall ikke i negativ retning? Da svarer de ofte; Nei, ingenting har forandret seg, iallefall ikke i negativ retning.

  Poenget blir da: folk har filter over øynene sine som skiller vekk de tingene som ikke passer i deres indre bilde av verden. De som elsker mangfold husker de søte damene med hijab som sang «Ja, vi elsker» på Norge Rundt, de som hater mangfold husker voldtekts bølgen i sommer hvor flertallet var av mangfoldig bakgrunn. Jeg husker begge deler og mer til.

  Ta denne videon her f.eks: http://www.youtube.com/watch?v=vuaYkxZEZg0 Hva ser du der? Er det allright eller skummelt? Det er fascinerende at folk kan se så mye forskjellig i samme tekst.

  Jeg liker denne bloggen her fordi Superhildegunn skriver bombastiske konklusjoner og spissformulerer seg til det absurde og humoristiske. Jeg vet ikke om hun faktisk mener det hun skriver, men uansett om hun mener det eller ei så drar jeg på smilebandet. Jeg ler fordi bloggen hennes er provoserende og fordi jeg ser andre blir veldig provosert.

  Men hvorfor er den provoserende? Fordi den stikker oss på en nerve. Norge har et sosialistisk kultur dominans og man skal ikke si at vi har problemer med hva den røde siden trakter ned halsen på oss fordi «Rød er snilt, blått er ondt», «Mangfold er bra, den som sier noe annet er en rasist!», «Mangfold er bra, men mangfold skal kun defineres som like mennesker med ulik hudfarge. Ingen må mene noe annet enn snille fine tanker om snille fine ting.» Dette ligger til bunn i mange mennesker meninger. Siv Jensen er Jens Stoltenbergs onde skygge (SJ vs JS) og burde bli skutt. Alle er for demokrati, men tenk hvor vakkert et demokrati hadde vært hvis vi kun hadde venstre orienterte meninger? Jeg har selvfølgelig ikke statistikk på dette. Det går ann å ha meninger og observasjoner som ikke kan bekreftes av data, «fakta» og referert til av en «god gutt/jente» som Stoltenberg, Hylland-Eriksen, Halvorsen, Solheim, Lysbakken, Tajik og kongen av snill gutt kompleks Jonas Gahr. Bare fordi de ler og sier «det er ikke noe problem, det er bare uviten fordom» betyr ikke at det ikke faktisk er et problem.

  Det som kanskje irriterer meg mest er det ensidige i innvandrings debatten. Som om etniske nordmenn har monopol på nepotisme og fremmedfrykt. At den forakten mange viser overfor folk av annen etnisitet og kultur er ensidig. Den er ikke det, den er universell. Det finnes like mange muslimer som hater nordmenn som nordmenn som hater muslimer. Kanskje til og med flere.

  Jeg er politisk nøytral. Jeg er verken for Jensen eller Stoltenberg. Faktisk har jeg politiker forakt. Men Ost er godt, det er viktig å holde styr på dagene, rettskrivning har aldri vært viktig for meg, så jeg følger med!

  Pluss jeg liker madam Mim.

 12. Andy:

  Tror du skyter helt over mål med ditt siste innlegg. Jeg ser hvor du kommer fra og kan være enig i noen poeng, men dette er en større debatt på sidelinjen av denne saken.

  Selv fremmer jeg rasjonell tenkning, og tar avstand fra at folk skal tro ting fordi de føler at det stemmer. Jeg er åpen for alle typer argumentasjon så lenge de har basis i virkeligheten og dokumenterbare forhold.

  Når det gjelder Høybråtens kommentar om statistikk, kunne jeg ikke vært mer uenig. Statistiske verktøy er ekstremt viktige innenfor vitenskapen, og har vært med på å fremme vår forståelse av komplekse samfunnsmessige forhold. Men det må brukes innenfor vitenskapsteoretiske rammer, og kan lett misbrukes dersom man ikke kjenner disse.

  Hildegunn har fremmet noen svært konkrete påstander. Mitt spørsmål er som vanlig: Hva baserer du disse på? Er det dokumenterbare forhold, eller bare noe som hun føler? Dette er en svært viktig distinksjon, og nødvedig å være oppmerksom på når en skal ytre seg, eller forholde seg til ytringer. Er det plausibelt å tro på at påstanden sosialisme= mer kriminalitet? Så absolutt, men ikke uten at det redegjøres for hvorfor – og at redegjørelsen inneholder opplysninger som kan vurderes på et noenlunde objektivt grunnlag. En måte å gjøre dette på ville f.eks. være å vise til at kriminalitetsraten øker under sosialistisk styre, og synker under borgerlig styre. Dette betyr likevel ikke at sosialisme er grunnen, men det ville likevel være mer plausibelt å innta Hildegunns ståsted dersom slike funn ble gjort. Akkurat nå har vi ingenting å gå på, bortsett fra Hildegunns synsing. Dette er ikke godt nok, og påstandene hennes kan forkastes inntil ny informasjon blir fremlagt.

  Jeg er også politisk nøytral, og synes forøvrig at svært mange politikere er kunnskapsløse tullebukker (både til høyre og venstre).

 13. Arild:
  Da er vi enig i det meste da.

  Men for å redegjøre min anekdote om Høybråten: Poenget var at Høybråten hadde ikke noe imot statistikk så lenge det bekreftet hans ståsted, mens når det var statestikk som gikk imot han da var det «bare statistikk».

  Når det gjelder synsing, synes (hehe) jeg at det ikke gjør noe. Jeg er ikke rasjonalist, og mener at følelser i samspill med logisk tenkning er den beste veien å gå. Man kan jo spørre om Superhildegunn har et fint samspill mellom logikk og følelser, men det får så være. Rett til å tale fritt skal hun iallefall ha.

  Så til slutt, for å være folkelig, kan jeg jo nevne Democritus. Han sa i antikke Hellas at alt var bestående av små enheter kalt atomer. 2000 år etterpå fant folk ut at han hadde rett. Mange kan ha rett i sin konklusjon uten å kunne eller ville verifisere det. Og det er ikke noe logisk ved at vi er bestående av små atomer, likevel ser det ut til at han har rett.

  Verden er ikke så rasjonell som folk skal ha det til.

 14. Arild!!!!

  Du har misforstått alt. TYPISK!!!! Skull liksom politikeren spørre viteskapsmannen om politikken er riktig????

  Hahahahaha!!!!! KOkokokokoko!!!

 15. Rimgrim:

  Var det siste innlegget ditt en spøk?

  1. Kan du vennligst komme med argumenter? Du mener jeg har misforstått alt. Alt? Virkelig? Klarer du ikke å være mer spesifikk enn det? Og klarer du ikke å argumentere for hvorfor du mener jeg har misforstått?

  2. Svaret på spørsmålet ditt er: JA, selvfølgelig. Hvordan kan en f.eks utforme miljøpolitikk uten å støtte seg på forskningsresultater? Hvordan kan en f.eks utforme helsepolitikk og beredskapspolitikk (vaksinering o.l) uten å støtte seg på forskning? Hvordan kan en utforme næringspolitikk uten å støtte seg på forskningsresultater fra forskningsfartøy på norsk sokkel? Listen en endeløs.

 16. Andy:

  Demokrit var vel en forkjemper for objektivitet og mente at sannhetsverdien kunne nås gjennom intellektet, eller en rasjonell analyse. Han var den første som fremsatte hypotesen om at alt var bygd opp av atomer, og vi har gjennom rasjonell og objektiv vitenskap funnet ut ufattelig mye om hvordan dette virkelig fungerer. Atomene viste seg å ikke være de minste byggesteinene. Nå vet vi at atomene er bygd opp av protoner, nøytroner og elektroner. Protonene og nøytronene er bygd opp av kvarker, leptoner og bosoner. En av de nyere hypotesene postulerer disse består igjen av strenger (M-teori), men her er det en vei frem enda.

  Hvis du imidlertid referer til intuisjon som en mennesklig følelse, har dette betydd mye innen vitenskapen. Men god intuisjon er basert på ekstremt mye integrert faktakunnskap, bygd opp over lang tid. Å føle er selvfølgelig en viktig del av å være menneske, men når følelser fører til at vi tror på ting som ikke har rot i virkeligheten er det definitivt en uting.

 17. Arild,

  Jeg spurter: «Skulle liksom politikere spørre vitenskapemn om politikken er riktig??»

  Arild svarer: «JA, selvfølgelig. Hvordan kan en f.eks utforme miljøpolitikk uten å støtte seg på forskningsresultater?»

  Ny spørretime på stortinget? Vitenskap kommunisme? Skal forskernene bestemme???? Feil!!!

  STØTTE!!! IKKE AVGJØRE!!!!

  Dette er jo noe av det sosislistene gjør feil!!! Du også!!! Saks behandler istedet for å utforme god politikk for nordmenn!!! hver gang sosislisten vil utnytte folket trekkes en stakkar forsker frem og agere sannhets bevis!!! Svindel!!

  Ta pollitiet som eksempel: Nordmenn både ser hva som har skjedd de siste 30 år. Før var det trygt. Nå er det utykt. Oslo er blitt en stinkende utelandsk gryte av voldtekter og nakrotika. Du vil spøørre forstkeren om hjelp til løsning. Men og det er viktig: politikk halder om å skape fremtiden, Ikke om å lese statisikk.

  Du atr feil!!!!

 18. Rimgrim:

  Jeg har aldri sagt at forskningen skal avgjøre politikken. Men under utforming av politikken spør/støtter (kall det hva du vil, det er semantikk) politikerne og forvaltingen seg på forskningsmiljøene. Dette setter presedens for hvilken retning politikken tar. Med andre ord, politikere spør forskerne om hva som er riktig å gjøre ut i fra eksisterende kunnskap om et gitt emne. Dette betyr ikke at forskerne bestemmer, det betyr at de tilfører informasjon som er nyttig når beslutninger skal tas.

  Nye samfunnsutfordringer skaper behov for ny forskning som kan kartlegge årsaksforholdene. Samfunnet er i kontinuerlig endring, så dette er en evig prosess. Men du har mange sterke meninger Rimgrim, og ønsker svar på følgende:

  1. Redegjør for hvordan du vet at det er mer utrygt nå enn før.
  2. Redegjør for hva årsakene til denne økningen i utrygghet er.
  3. Redegjør for hvordan du vil snu denne trenden.

  Alt dette uten å vise til noe forskningsrelatert informasjon.
  Klarer du dette på en god måte, skal jeg aldri mer betvile det du sier.

 19. Arild du utfordrerer:

  1. Redegjør for hvordan du vet at det er mer utrygt nå enn før.
  Det har jg merket. Da jeg var liten kunne man ta tog fra Oslo til Bergen aller andre store byer ALENE. Nå er det livsfarlig. Før trngte vi ikke låse dørene. Nå må vi låse dørene sel når vi er hjemme. Før kunne vi bevege oss trygt i gatene. Nå florer det med lomme tyver og narkomane. Før kunne norkse kvinner uten burka gå i mini skjørt hele sommeren uten å bli voldtatt. Nå er det bare kvinner i lang burka som ikke blir voldtatt.Før kunne man anmlede en sukkel og få den tilbake. Nå spør politiet om de kan slippe nameldelse av store tyverier for de har nok med de andre sakene. Kun de som ikke førlger med merker ikke at alt er vrree nå. Det var bedre med Willock og Syse. Nå er det best med Siv.
  2. Redegjør for hva årsakene til denne økningen i utrygghet er.
  Sosialisme er roten til årsaken av ondskapen. Den har medført mindre politi enn vi trenger til å beskyttte oss mot kriminelle fra hele verden og alle farlige innvandere. All gitar spilling rundt bålene har også skapt mange norske heroin slaver som er farlige.
  3. Redegjør for hvordan du vil snu denne trenden.
  Rett rundt! Hel omvending! Altås FRP med Siv som sjefen ved kongen sitt bord. Enkelt! Men og det er viktig: Det vil ta noen år å rydde opp i det lisvfarlige narkotaka redet som sosialsitene har skapt.

  Så lurer du sikker på hvorfor jeg ikke bruker statstikk? Trengs ikke på så opplagte og inlysende problemer. Da trenger vi fast og stø kurs med Svi og FRP!!!!

  En enkel liten detalj som selv Wastons fisk forstår: Alle de utdannente fra politi skolen går rett i jobb for å rydde gatene.

 20. Rimgrim:
  Det er livsfarlig å ta toget? Hvor mange kjenner du som har blitt drept på toget?
  Pleide familien din å la døra stå ulåst under Willock og Syse? Bodde de i Oslo? Sluttet de å låse døra fordi de opplevde at folk kom inn?

  Her er det du ikke forstår hvis du skal diskutere med folk, og jeg skriver det med store bokstaver, fordi det er så viktig: JO! JO! JO! STATISTIKK ELLER ANNEN DOKUMENTASJON TRENGS UANSETT!! For det som er innlysende for DEG er ikke nødvendigvis innlysende for ANDRE. Du kan ikke forventes å tas seriøst av de som er uenige med deg med mindre du kan BEVISE DET DU SIER! INGENTING BEVISER SEG SELV!

  Det kan hende du har rett i alt du sier. Det kan hende alle som er uenig med deg bare er idioter. Det kan hende du har alle løsningene. Men ingen kommer til å tro på deg når du bare sier at «det er sant fordi det er sant». Hvis du vil hjelpe idiotene til å forstå, må du bruke OBJEKTIVE BEVISER. For dersom det finnes objektive beviser, så MÅ SELV IDIOTENE være enige med deg.

  Jeg kan tenke meg at sånne som Arild og meg må være frustrerende fordi de ikke skjønner det som du synes er åpenbart. Men prøv å tenke på hvordan du selv fremstår. Skjønner du at det er frustrerende at du bare hevder at ting beviser seg selv? Eller tror du bare det ondskapen i hjertet som hindrer oss i å se sannheten?

  Når Arild ber deg om å dokumentere, prøver han ikke å si at du tar feil. Han bare sier at han ikke klarer å tro på påstander som tilsynelatende ikke har noe grunnlag. Hvis det betyr at han har misforstått alt, så javel, da har han vel misforstått alt. Men kan du ikke i det minste prøve å hjelpe ham til å forstå? Er det umulig å argumentere på hans premisser? Målet må jo være at vi alle skal skjønne hva som er best for å løse problemene i samfunnet.

  Arild:
  Beklager hvis jeg legger ord i din munn som du er uenig i. Dette er bare min tolkning av debatten.

 21. Arild:

  Poenget mitt var ikke å fremlegge hele Demokrits filosofi, selv om det stemmer og han blir kalt den første vitenskapsmann eller noe sånn. Poenget var at han sa dette for 2000 år siden og han fikk rett. Dette var galskap den gangen, og mye blir sett på som galskap nå, men det betyr ikke at det er feil. Objektivitet og rasjonalitet er menneskeskapte begreper med ofte relative og individuelle definisjoner.

  Jeg observerer en del rasjonalister der ute med lidenskapelig hat mot f.eks kristen religion. «Oh, så mye stygt kirken har gjort, la oss fjerne den.». Disse samme rasjonalistene snakker så varmt om Islam at det er absurd. En slik rasjonalist (ateist) sa engang «Jeg vil mye heller ha et fundamentalistisk Islam enn et fundamentalistisk kristen Norge». Dette bare datt ut av han. Jeg måtte ikke male han inn i et retorisk hjørne engang.

  Jeg forstår ikke hvordan dette er mulig. Det som skremmer meg er hvordan mennesker blir en klisje av sin ideologi og plutselig bare mener hva andre lik dem mener. Noen ganger sier de «hvis A så B derfor C».

  Konkret eksempel: Hvorfor liker røde så veldig godt Islam? Resonnementet slik jeg ser det må være «Religion er forferdelig så vi må hate Kristendom og derfor skyve Islam frem.» Jeg undres over om dette er en bevist eller ubevist tankegang. Men når jeg observerer Jens Brun snakke for Human-etisk (humanistisk?) forbund om hvor viktig det er å sidestille alle religioner i Norge (og da tilslutt forhøye hans) og da nevner den voksende gruppen muslimer i Norge som grunnen til de-kristningen så lurer jeg på; Har han noe historisk, menneskelig-psykologisk og teologisk forståelse av det innebærer å sidestille disse to religionene. Den ene religionen har «snu det andre kinnet til» , den andre har «hjihad, hjhad». Ta SVs tanker om kristendom (http://sv.no/Forside/Politikken/Argumentasjonsbasen/Kristendom) og Islam (http://sv.no/content/view/full/38063). Den om kristendom forteller hva de har gjort for å fjerne kristen ukultur, den andre sier Islam er ikke noe problem, men selvglade Kristen er. Og hvor kommer dette passiv-aggressive hatet til Kristendommen fra? Det er kristendommen som har sørget for at vesten har det så bra som de har det. Hvis man ser på islamske land så er det søkk i bakken, hinduistiske land er søkk i bakken, buddhistiske land er søkk i bakken. Europa er (var?) kristent og har vært stabilt og trygg på grunn av det.

  Så vil vel ateisten påpeke da at fremgangen kom i opplysningstiden hvor Europa beveget seg mot sekularisering. Dette er en fortolkning av historien jeg ikke er enig i. De to av tre store vitenskaplige filosofene på 1700-tallet var kristne (Kant og Descartes) og den tredje brøt sammen troen på faktisk viten (Hume). Newton var religiøs også. Så kan ateisten påpeke alle skjelletene i skapet til kristendommen (korstog, heksebrenning osv) og selvfølgelige glemme muslimske (terrorisme, vansire kvinner osv.) og sin egen (Reign of Terror, stalinisme). hevde at Norge nå er sekularisert (ateistisk) og det kan hende. Da kan vi stille oss stolte sammen med land som Japan, Sverige, Sovjet og Kina som felles har høyt selvmords tall og materialistiske som faen.

  Så nevner du strenge-teori og da drar jeg på smilebandet. I det siste 10-20 årene har det vokst endel militante atheister som skal påpeke det absurde i å tro på en Judeo-Kristen gud, men så skal de ha oss til å tro på at verden er laget av bølger, grunnen til at liv er mulig i dette universet er at det finnes uendelig antall alternative universer som gjør det matematisk mulig, zombie metaforer som forklaringen på bevissthet, meme teori som revisjonsteoretisk forklaring på intertekstualitet og at homofil genet har kunne overlevd ved at de første homofile var egentlig bi-file å hadde seg med kvinnene mens mennene var på jakt. Snakk om å ikke se skogen for bare partikler.

  Konklusjon: Dette er rasjonalisme: en illusorisk tro på at menneske (iallefall en selv) har evnen til å tenke objektivt om verden, fakta og finne sakens beste løsning.

  Du sier «når følelser fører til at vi tror på ting som ikke har rot i virkeligheten er det definitivt en uting.» og jeg spør derfor hva er virkeligheten og hvem skal definere den?

 22. Rimgrim:

  Jeg har lest din tilbakemelding på mine 3 spørsmål. Selv om jeg er mildt sagt oppgitt over innsikten din i hvordan verden fungerer, skal jeg forsøke å gi deg et ettertenksomt svar.

  Se for deg følgende scenario: Du (Rimgrim) er statsminister, og sitter i samtaler med embedsmenn og kolleger for å finne strategier og løsninger på ulike samfunnsmessige utfordringer. Du er (som nå) overbevist om at du har det riktige bildet av situasjonen, og du befinner deg i en livlig debatt der du redegjør for ditt syn.

  1. «Redegjør for hvordan du vet at det er mer utrygt nå enn før.»
  Du blir utfordret på dette punkt. Tenk deg da at du kommer med samme avklaring til disse menneskene som du har gjort til meg her på dette forumet.
  Du vil da få spørsmålet om hvordan du vet at din personlige opplevelse stemmer overens med virkeligheten. Hvis ditt svar da er: «Det har jeg merket skjønner dere». Det blir stille, og folk ser undrende rundt seg. Hvordan vet du at flere låser døren i dag? Er det negativt at folk låser døren? Kan årsaken være at en rett og slett har mer verdisaker og dyre artikler i hjemmet sitt? Er frykten for at noe kan skje reell, eller et resultat av en stadig mer tabloid presse? Min sønn tar toget alene, hva mener du? Er det bare kvinner i korte skjørt som blir voldtatt? Har du oversikt over årsakssammenhenger? Hvordan kan vi validere din personlige opplevelse, slik at vi er sikre på at det DU føler er riktig faktisk stemmer med virkeligheten.
  Du blir bombardert med spørsmål, både gode og dårlige, men du har ikke annet svar enn å repetere ditt første svar. «Jeg har merket at det er slik, og da er det slik». Diskusjonen vil da ta en brå slutt, og du har mistet all troverdighet.
  Ett eller flere menneskers personlige opplevelse er ikke et bevis for at verden er slik. Mennesker tar feil hele tiden, og derfor har vi utviklet metoder for å hjelpe oss til å «lese» virkeligheten på en mer objektiv måte. En må på en eller annen måte være i stand til å dokumentere og sannsynliggjøre sannhetsverdien i det en sier. Uten slik informasjon vil en bli raskt avkledd i enhver seriøs debatt.

  2. Redegjør for hva årsakene til denne økningen i utrygghet er.
  Så må statsministeren redegjøre for årsakssammenhenger. Sosialismen er roten til alt vondt, sier han knallhardt. Folkene rundt ham blir igjen forundret og spør: Sosialismen? Hva mener du? Vi er et sosialdemokrati, ikke en sosialistisk stat. Hvordan kan du si at vi har vært styrt under en ondsinnet statsmakt når Norge topper alle leverkårsstatistikker? Er det gitarspilling som fører til narkotikamisbruk, og ikke dårlige oppvekstvilkår og manglende oppfølgning fra foreldre? Er det virkelig slik at for lite politi er grunnen til at ting går galt? Hvordan vet du at det er mindre politi? Har du selv drevet opptelling på landets politikontor de siste 30 år? Har vi kun hatt sosialdemokratiske regjeringer de siste 30 år? Ble det mer politi under høyreregjeringen? Det er da utrolig viktig at ikke bare du vet dette. Alle må kunne kunne forstå og forklare disse tingen videre, om vi skal ta tak i situasjonen. I et demokrati er det flere beslutningstakere enn en person, og da må alle disse se disse tingen like klart som deg. (Eller ønsker du egentlig et diktatur?)
  Igjen mangler du fullstendig et dokumenterbart materiale for å underbygge påstandene dine. Hvordan kan du vite alt dette Herr statsminister. Disse sammenhengene er vanskelig å akseptere bare fordi du sier det.
  Hva sier du da? At du FØLGER MED!!?

  3. Redegjør for hvordan du vil snu denne trenden.
  Du slår i bordet og sier: «Vi må snu, helomvending!» Hva mener du snu? Skal vi fysisk snu oss rundt? Hva innebærer denne snuoperasjonen, du må nesten være litt mer konkret. Du kremter lett og fortsetter: «Vi gjør som Siv Jensen ville gjort». «Det er enkelt». «Men det vil ta noen år å rydde opp i».
  Eh… Siv Jensen har aldri sittet i regjering, hvordan vet du at hennes politikk fungerer? Hvilke tiltak referer du spesifikt til? Hadde ikke vært greit å tenke litt selv, gjøre sine egne vurderinger ut i fra dokumenterte forhold? Hva ønsker du å gjøre? Hvordan går vi frem, og hvordan evaluerer vi hva som kan fungere?
  Igjen beveger du deg inn i tåkeland. Jeg sitter med følelsen av at du hadde blitt svar skyldig kjære Rimgrim. Dette har du virkelig lite peiling på.

  Jeg tipper du hadde fått sparken dagen etter.

  Det er kun en vei til sannhet min venn: Observasjon og innhenting av data, med medfølgende rasjonell analyse. Dokumenterbart, ryddig, etterprøvbart og lett å videreformidle. Dersom observasjonene støtter dine hypoteser om verden, og motstrider konkurrerende hypoteser så kan du hevde din rett i enhver diskusjon.

  Etter svært mange diskusjoner med deg, har du enda ikke forstått dette enkle faktum. Jeg ønsker ikke at du skal ta feil, men du mangler alltid dokumentasjon, og da kan jeg ikke bare godta blindt det du sier. Slik fungerer ikke verden i år 2011.

  Jeg anser diskusjonen som avsluttet inntil du frembringer noe konkret som jeg kan forholde meg til.

 23. Arild:
  En person som følger med vet hva som skjer rundt seg og kan dermed tolke samfunnstrender. Din undervirdering av menneskets fornuft er ikke bra.
  Følg med!

 24. Hildegunn:

  Nå begir du deg inn på en større filosofisk debatt som du ikke til nå har vist forutsetninger for å gå inn i. Du må nesten sette deg inn i noen begrepsavklaringer før du prøver deg på slikt tullprat.

  Jeg er forkjemper for rasjonalitet, fornuft og bevisføring. Disse tingene henger per definisjon i sammen.
  Du er forkjemper for å fremlegge påstander som ikke er støtte av bevis eller dokumentasjon. Dette kalles også tro.

  Definisjon fra wikipedia:
  «Faith and rationality are two modes of belief that exist in varying degrees of conflict or compatibility. Rationality is belief based on reason or evidence. Faith is belief in inspiration, revelation, or authority. The word faith generally refers to a belief that is held with lack of, in spite of or against reason and evidence.»

  Kilde:
  http(kolon,slash,slash)en.wikipedia.org/wiki/Faith_and_rationality

  «In philosophy, Rationality is the exercise of reason. It is the manner in which people derive conclusions when considering things deliberately.»

  Kilde: Wikipedia (Rationality).

  Kan være greit å vite hva ting betyr før du skal bruke det i en setning….

 25. Arild,

  Du er som dn utenriksministern i Irak: Bombene flyr om ørene og alle både ser og mer det men ingen har giddet å telle og notere det opplgte.

  Der står Arild. DU. Og skriker: Skaff meg en forsker som sannhet vitne og statistikk for jeg tror ikke det jeg ser. (ALLE ANDRE STOLE PÅ SYNET SIT!!)

  Spør dem rundt deg om de vil sende små barn alene på toge i dag. 8åringer fra Olso til Trondheim. Det var trygt før. Lisvsfarlig i dag. DET OPPLAGTE ER BEVS GODT NOK!! DET HETER ERFARING!!!

 26. Rimgrim:

  «Spør dem rundt deg om de vil sende små barn alene på toge i dag.»

  Det er akkurat det statistiske undersøkelser gjør. De spør folk om ting. De spør folk fra ulike subkategorier, slik at en skal få et representativt utvalg av befolkningen (altså ikke kun dine venner eller mine venner, eller kun folk som stemmer frp, er rike, fattige, eller de stemmer Ap). Konklusjoner kan en dra når en har spurt tusenvis av mennesker. Et slikt materiale har en uendelig mye høyere «sannhetsverdi» enn hva et enkelt menneske måtte mene om en sak (les: f.eks Rimgrim). Hvis du kjenner 100 personer som mener nesten det samme som deg, så betyr det absolutt ingenting når en skal mene noe om holdningene til den totale befolkningen. Materialet kan også etterprøves, og det er dokumenterbart.

  PS: Hadde vi blitt bombet, hadde ingen lurt på om vi ble bombet. (Jeg har aldri sagt at vi ikke har kriminalitet.) Skal analogien din fungere må du si at det falt mindre bomber i går enn i dag. Dersom vi snakker om tusenvis av bomber per dag, ville du umulig kunne hevde dette med høy grad av sikkerhet uten å drive en form for systematisk registrering av bombenedslag.

  Sånn, da gidder jeg ikke mer. Enten så kverulerer du kun for å lage kvalm, eller så er du den største tosken jeg noen gang har kommunisert med.

  Lykke til videre!

 27. Sosialist-irak-arild gider ikke mere. Annet enn og det er viktig som sosisliste åANGRPE PERSON!!!!

  Da konklluderer jeg med at jeg vant denne debatten OG!!!

 28. Rimgrim:

  Sier han som avslutter annethvert innlegg med «KOKOKOKO»….

  Du svarer aldri saklig på kritikk, og inrømmer aldri feilslutninger. Du nekter å godta at dokumentasjon er et krav, samtidig så referer du andre ganger til statistisk materialet – men nekter å oppgi kilder. Det er null poeng å fortsette en saklig debatt med en person som deg.

  Jeg konkluderer med at du er kun ute etter å lage kvalm, for så dum som du fremstiller deg som, er det mest sannsynlig ikke mulig å være. Du må gjerne tro at du vant debatten. Tro er tydeligvis viktig for deg. Andre får bedømme selv.

  Ønsker deg alt godt, og håper du blir bedre snart.

 29. Arild,

  Jeg husker den gode Politiker Jan P Syse. Han sa: IKKE BRUK DEBN IRONISKE TONEN DER!! (Ønsker deg alt godt, og håper du blir bedre snart.) Javel til arile: KOKOKOKOKOKO!!!!!

  Tom for gode argumeter? (Alle de tomme påstandenene og løgnene dine er synlig for HELE INTERNETT!!!!)

 30. Rimgrim.

  Ingenting i mitt innlegg var ironisk. Jeg mente hvert ord.
  Setter pris på at du erkjenner at mine argumenter var gode.
  Du sier da samtidig litt om deg selv, i og med du forkaster (uten reservasjon og forklaring) alt jeg sier.

 31. Arild,

  Jeg forskaster ikke noe. MEN; jeg reseverer meg for at du er en SPINNGAL SOSIALIST dom ikke vet bedre!!!

  Jeg jhar litt vondt av deg fordi du virker stivned i topp lokket og ikke forstår deg på politikk men hele tiden hele tiden hele tide tror at politikk er det samme som foresking statestikk og SKASBHEANDLING. Det er det ikke!!! Det er noe annet. Det skjønner ikke du og SOSLALIST VENNENE DINE!!!

 32. Arild,

  Jeg skrev: «Det skjønner ikke du og SOSIALIST VENNENE DINE!!!»
  Du kresv: «Du vet ikke hva sosialisme er en gang, min venn.»

  Du er ikke vennen min!!! DU ER EN SYK SOSIALIST SOM ER STIV I TOPP LOKKET. (Vil være min venn må du endre deg!!!!! Da må du åpne DEN FRIE TANKER!!!!)

 33. Takk for at det fremdeles finnes folk som Arild. Disse andre kan man jo bli skremt av.

  Dog, de har nok noen poeng. Skolen er helt klart for dårlig. Hvertfall norskundervisningen. Jeg er lærer. Jeg skal ta alt på min kappe. Dette må det gjøres noe med.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *