Folk flest vil ikke ha en sosialistisk presse!!

Ja, nå er det bevisst en gang for alle! Folk flest sier klart NEI til en sosialistisk presse! Sosialistavisa Dagbladet’s redaktør går nemlig av! Dette er ett resultat av at redaktøren’s sosialistiske linje har blitt boycottet av folk flest som vil ha gode nyehtere ikke sosialistiske nyheter!!

Sosialistpressen er ett alvorlig problem for demokratiet! Ingen nyheter som blir servert i dagbladet kan taes seriøst. For en sosialistiske avis som dagbladet bryr seg nemlig ikke om om nyehtenehe er sanne det viktigste for de er at nyhetene passer inn i den perverse sosialistiske virkelighetsforståelsen! Dette er ett led i den sosialistiske strategien om å nekte folk flest innsyn i sannheten. Dagbladet har for eksmepel SLUTTET med blogg tjeneste twingly som lot mellel andre leseren se mine blogger om tema som dagbladet skivre om! At ene sosialistsisk avis nekter folk flest å lese mine blogger som er velsignet fri fra sosialismens perveristeteter er en skamdale fra daglbdet’s sie men hva kan man forvente av sosialister???

Jeg er glad for at folket har overvunnet den sosialistiske redaktøren i dagbladet!!!!

Annonser