Hildegunn på kino! I dag: Harry Potter!

Jeg har vært på kino! Jeg er en flittig bruker av landets kulturtilbud, og jeg laster ikke ned film slik sosialistene gjør, jeg, som ett fritt menneske krever min rett til selv å kunne bruke mine penger på de tingene jeg vil, og velge bort å betale for ting og såkallet kultur som jeg ikke liker! Det er frihet, det motsatte av sosialismens skatte- og avgiftshelvete!

Les videre

Annonser