Det sosialistiske sør må knuses!

Sosialismens utbredning i Sør-Amerika for tiden er særdeles bekymringsfullt fra ett demokratisk perspektiv. Jeg har tidligere satt fokus på hvordan sosialistene mener å være hevet over de lover og regler som gjelder for folk flest, og sjelden har vi vel sett klarere  bevis på dette enn da den sosialistiske presidenten i Honduras nylig ble avsatt grunnet stadige diktatortendenser.

Les videre

Annonser