Er snikislamiseringen irreversibel?

Flere aviser skriver i dag at en fjerdedel av verdens befolkning er muslimer. Venstremedia fremsetter selvsagt dette som en gladsak. Jeg derimot, sammen med folk flest, ser med dypt skepsis på denne utviklingen. Betyr dette at snikislaimseringen ikke lar seg stoppe? Hvor lang tid tar det før hver fjerde Nordmann er muslim? Jeg spår en dyster framtid.

Les videre

Annonser