Sosialistenes forsvarspolitikk: En skamdale!!

Forsvaret, ett land’s væpnede, militære styrker bør være alla lands stor stolthet! Ett sterk forsvar, en sterk hær som kan forsvare landet mot fiender innbyr til stolthet blandt befolkningen og å tjenestegjøre i forvaret er den aller største ære som kan tilfalle landets ungdom! Slik bør det være men slik er det ikke i Norge! Hva er grunnen?? JO!!!, sosialistens mangeårige neglisjering av forsvaret!!

Les videre

Annonser

Kan sosialisme sidestilles med lands svik??

Dette er ett godt spørsmål. Om under to uker vil vi for første gang ha en regjering som setter fOLK FLEST i høy setet fremfor å være bundet av den sosialistiske ideologi. Norge vil endelig få det veinettet helsevesent eldreomsorg og politiet og forsvar som vi Nordemnn fortjener! Som vi har betalt skatt og avgifter for i årevis men likevel blitt nektet!! Sosialistene har i åres vis neket oss dette! Derfor er sannheten ja! Sosialisme kan sidestilles med landsvik!!!

Les videre

Annonser