Medias usmakelige diskriminering av Norske soldater

Det er en hver Nordmann’s PLIKT å støtte vår Norske soldater. Støtter man ikke de Norske soldatene fult og helt er man ikke annet enn en landssviker. Og det er nettopp denne betegnelsen man nå må vurdere om man skal bruke på flere av landets største aviser. Den grusomme, usmakelige og peverse jouranlistikken som flere aviser i dag har ført ovenfor vårt kjære fedrelands aller fremst forsvarere er ett dirkete hån mot soldatene og deres helleige oppdrag: Å forsvare friheten og demokratiet!

Les videre

Annonser

Er snikislamiseringen irreversibel?

Flere aviser skriver i dag at en fjerdedel av verdens befolkning er muslimer. Venstremedia fremsetter selvsagt dette som en gladsak. Jeg derimot, sammen med folk flest, ser med dypt skepsis på denne utviklingen. Betyr dette at snikislaimseringen ikke lar seg stoppe? Hvor lang tid tar det før hver fjerde Nordmann er muslim? Jeg spår en dyster framtid.

Les videre

Annonser