Usakelig og skammelig kritikk av norsk pelsdyrnæring!

Nok en gang har den norske venstrevridde pressen falt til det ufattelige lavmål det er å la såkallede «dyrevernere» sette dagsorden for hva som skal stilles fremst i nyhetsbildet. Og nok en gang er det pelsdyrnæringen som er offer for den usakelige og meningsløse kritikken. Dyrevernere har ingen rett til å få sin stemme hørt i samfunnet, da disse sosialistiske grupperingen totalt mangler kunnskap om dyrs basale funsksjoner i samfunnet!

Les videre

Annonser

Skal vi la rabiate dyrevernere sette dagsorden??

Nok en gang er pelsdyr næringen i fokus! De såkallte «dyrevernerne» vil påtvinge sitt forkvalede syn på samfunnet og legge ned hele næringen. Det er på tida at samfunnet som helehet sier ett tydelig NEI til at snevre interesse grupper skal får diktere Norge’s næringspolitikk!

Les videre

Annonser