Den grusomme sannheten om de rødgrønne!!

Vurderer du å stemme på de rød grønne partiene? Ved valget i neste uke??? Jeg vurdere deg til å tenke deg om! For etter å ha lest dette der jeg avslører sannheten om disse partiene så vil du nok tenke deg om! For nå avslører jeg den grusomme sannheten om de rød grønne!

Visste du at S’en i SV står for SOSIALISTSIK?? SV er altså ett parti som vil innføre den grusomme perverse sosialismen i Norge! Det betyr stafferarbeid, ingen frihet eller demokrati og samle alle som er uenige i konsentrasjonsleirer, akkurat som i Sovjetunionen!

AP står for arbeiderpartiet! Er det noe i veien med det da vi arbeider jo alle?  Vel, arbeiderpartier er noe ganske annet om man ser historisk på det. Det er ARBEIDERPARTIET som har den grusomme makten i SV’s drømme land Nord Korea og det vra det tyske nasjonalsosialistiske ARBEIDERPARTI som brkate HItler til makten i Tyskland!! Trenger jeg å si mer???

Senterpartiet er det gamle bonde partiet! Hvem var den mest kjete i det partiet??? jo, VIDKUN QUISLING!!! Er dagens SP hans IDEOLOGISKE ETTERFØLGERE???? Hvem vet!!

Så, vurdere du fortsatt å stemme rødrgrønt?? Jeg tror ikke det nei!!!

Annonser