Vaksinemotsatnderene løgner avslørt, sannheten om den nye verdensorden!

Vaksinemotstanderene som i det siste har vært i media er sosialisme av verste sort! Jeg har tidligere i min blogg avslørt hvordan sosialistregjeringen med viten og vilje lar være å vaksinere nordmenn mot svineinfluensa, en livsfarlig sykdom som alrede har ført med seg enorme lideser og store samfunnsøkonomiske kostnader. Sosialistregjeringen bryr seg nemlig ikke om folk flests liv og helse! En sosialistregjering som tillater islaimstisk terrorisme å finne sted på norsk jord!

Les videre

Annonser

Sosialistene slår politisk mynt på Svineinfluensa!

Svine infuensaen herjer i Norge! Ja, nå er det ett fakyum at det er blitt svine influensa! Jeg har tidligere i min blogg gitt KLAR BESKJED om hva jeg synes om sosialistregjeringens vaksine program! Det er kun sosialister som kan være så ondskapsfulle at de nekter Nordmenn livsviktig vaksine! Sosialstene håner menneskeverdet, og tydliggjør nok en gang at de setter en enda mer intensiv snikislamisering høyere enn det norske folks overlevlese!!

Les videre

Annonser

Svineinfluensa – Når får vi vite sannheten?

Daglig leser vi om svineinfluensa. Nordmenn dør daglig av den verste pesten som har rammet vårt land siden svartedauden. Og hva gjør sosialistregjeringen? Gir de folk flest vaksine? Nei! De inkompetente perverse sosialistsene som jukset seg til valgseier har med vitende og vilje bestlit inn for lite svineinfluensavaksine! Hva er grunnen til det?

Les videre

Annonser