Skyldes togkaoset snikislamisering?

Det har vært mye kaos vedrørende tog i Norge. Dette har man kallet togkaos, noe som er ett svært dekkende begrep! Men det har desverre vært lite diksujon omkring hav som er årsakene til dette togkaoset. Jeg mener årsaken til den rungende stillhete far myndigheter og media er åpenbar og urovekkende!

Les videre

Annonser