Bevis for sosialistenes valgfusk!

Da folk flest i går stod og gjorde seg klare til å dra til stemme lokalet tikket det inn en teksmelding! Der sto det at man ikke trengte å gå til stemme lokalet for å stemme! Man kunne stemme via SMS!! For mange var dette selvsagt velkommende nyheter! Nåt man kan slippe å dra til valg lokaler, som sosialistene svært ofte legger til steder som folk flest ikke kejnner så godt til, som feksempel bibliotkere, så var det mange som valgte å mobil stemme!

Les videre

Annonser

Det store slaget!

Jeg sitrer i spenning! er dagen her! Valg dagen! Jeg har gjort min borger plikt! Jeg oppfordrer alle til å gjøre det samme! Dette er dagen da folk flest skal reise seg fra de totalitære sosialistenes skrekkvelde av skatter og avgifter og innvandring og kreve FRIHET OG FREMSKRITT Å FORNYING!!!

Les videre

Annonser

Den grusomme sannheten om de rødgrønne!!

Vurderer du å stemme på de rød grønne partiene? Ved valget i neste uke??? Jeg vurdere deg til å tenke deg om! For etter å ha lest dette der jeg avslører sannheten om disse partiene så vil du nok tenke deg om! For nå avslører jeg den grusomme sannheten om de rød grønne!

Visste du at S’en i SV står for SOSIALISTSIK?? SV er altså ett parti som vil innføre den grusomme perverse sosialismen i Norge! Det betyr stafferarbeid, ingen frihet eller demokrati og samle alle som er uenige i konsentrasjonsleirer, akkurat som i Sovjetunionen!

AP står for arbeiderpartiet! Er det noe i veien med det da vi arbeider jo alle?  Vel, arbeiderpartier er noe ganske annet om man ser historisk på det. Det er ARBEIDERPARTIET som har den grusomme makten i SV’s drømme land Nord Korea og det vra det tyske nasjonalsosialistiske ARBEIDERPARTI som brkate HItler til makten i Tyskland!! Trenger jeg å si mer???

Senterpartiet er det gamle bonde partiet! Hvem var den mest kjete i det partiet??? jo, VIDKUN QUISLING!!! Er dagens SP hans IDEOLOGISKE ETTERFØLGERE???? Hvem vet!!

Så, vurdere du fortsatt å stemme rødrgrønt?? Jeg tror ikke det nei!!!

Annonser

Stemmeretten trenger en gjennomgang!

Det er valgkamp ! I dag kan alle nordmenn over 18 år stemme. De kaller det demokrati. Jeg kaller det svindel. Det er nemlig store grupper i det norske samfunnet som er ute av stand til å treffe gode og kritiske valg når de står foran stemme lokalet. Dette sørger for en stortings sammen setting som på ingen måte representerer folkets vilje.

Les videre

Regjeringens svik

En ting liker jeg faktisk med dagens sosialist regjering! Og det er at de tydligvis ikke har lyst til å bli gjenvalgt! Sosialistene vet at deres tid er forbi, folk flest vil ha frihet, fremskritt fornying og demokrati, dette er ting som sosialistene i mange år har nektet oss! Dagens sosialistregjering er skyldig i svik mot folket!

Les videre

Hussein Obama synliggjør demokratiets svakheter!

Det er mange som sankker pent om demokratiets fortreffelighet, men det er få som er ekte demokrater. Den sosialistiske venstresiden er ikke balndt dem. Disse forvirrede elemntene har gang på gang opp gjennom historien vist at de repekterer demokratiet så lenge det er de selv som «vinner» (hvor mange frie val finnes det egentlig i sosialistiske regimer? Ingen!) valgene, men med en gang folket gjør sin stemme hørt så er det slutt på sosialistenes støtte til demokratiet. Les videre

Ikke skyld på farten!!

Skyld på sosialistene! Det er utelukkende de selvgode, selvrettferdige og selvforherligende sosialistene som desverre finnes i Norges regjeringslokaler som er skyld i at det går liv tapt på norske veier! Norske veier er av U-landsstandard! Men det er kanskje ikke så rart når man lever i ett sosialistisk land som Norge, med makthavere som ønsker å gjøre Norge om til ett sosialistisk paradis som Nor-Korea!! Les videre