Monarkiet – den eneste sanne demokratiske styreform!

I dag er det den dagen som det jubles i gatene! Denne dagens om var i går på fredag, dat det store kongelige bryllupet mellom Pirnse William og hans Kate fant sted i London! Dette var en JubelDag for alle som er glade i friheten, demokratiet og den vestlige sivilisasjons storhet! Dette var vår alles triumfdag!

Momarkiet er styrefoemn der en kong styrer. Kongen kan for eksepel være en keiser, eller en annen konelglig. Som avnligest er det derimot vanlig å bare være konge. Det er ingen tilfeldighet at det var konger som satt ved mankten i Europa da Europa på 17- og 18-hundretallet vokste fram som den mektigeste delen av verden, og la grunnlage for den utvilelige lederposisjonen som den vestlige verden og den vestlige sisvilisasjon i dag har på denne kloden. Ved vestens ekspasnjon la man grunnlage for at alle folkeslag skulle kunne ta del i våre gode verdier, som frihet, demokrati og fremskittets kraft. Dette er verdier som er garantert i og forankret i vår kristne tro, og da denne sanne religionen ble spredd til resten av verden fulgte vår gode verdier med.

Mange sosialister er kritiske til demokratiet. Ja, de er faktisk det. Grunne til det er at de ikke ser at monakri og demokrati er det samme. Sosialistene mener det er udemokratisk at den øverste posisjone i samfunnet er arvelig i setdet for valgbar. Dette bare understreket hvor ekstremt kunnskapsløse sosialisten er.

Å velge samfunnets øverste leder føre tol konflikter.Det kan og sørge for at vi får usikketde ledere på toppen. Se bare på USA, der president Hussen Obama har splittet sitt folk. Dest store felertall avd et amerikanske folk hater denne sosialistiske presidente, men er tvinget til å annerkjenne han fordi han ved utsatkt bruk av mediemanipulering vant valget i 2008. Er dette demokratisk?

Nei, seslvsagt ikke.

I et monarki hadde dette aldri skjeddt. Kongen har makten, gjennom de tradisjoner som binder et folk sammen til et nasjonalt kollektiv. Kongen er samlende, ikke splittende som en valgt leder.

Vi må aldri vane ut det grunnlaget som har skapt vestens storhet, nemlig våre urdde ledere av kongelig blod.

Se bare på Storbritannia, på England! En gang i tiden var dette ett imperium av store proposjoner. London styret en fjerdedel av Verden! Men hva skejdde så? Sosialistene innflytelse økte. Man sørget for å gi samfunnsgrupper med sosialistiske sympatier, som kvinner og arbeiderklassen, innfyltese ved og gji dem stemmerett, noe som førte til at sosialistene sttrammet sitt klamme grep om makten. Det store imperite gikk i oppløsning, og ble erstattet av nye selvstendige land herjet av nød, sosialisme og inkompetent lederskap. Millioner døde og lider fortsatt på grunn av dette i dag, det er ene og alane sosialistene som har ansvaret for den nødene og lidelsen og konfliktene vi ser i den avkolonialiserte verden i dag.

Derfor var gårsdagen en håpet’s dag! En tro på en fremtid der samfunnet ikke ødlegges av destruktiv sosialisme men av et folkest fellesskap der vi alle drar i samme rettning, der kongelig blod froener oss i vår streben etter vår nasjonale og vestlige storhet!

Demokratiet er det vikitigeste vi har. Folket skal styre, men vi kan ikke tillate oss at demokratiet skal bli perverteert av sosialismens ønske om å bruke demokratiet til å spre konflikt og ueinighet og dermed gjøre et samfunn styrt av lov og rett om til et anarki.

Demokratiet kan kun fungere om antidemokratiske beveglser ikke eksitserer. Sosialisme må forbys! Vi må han en leder som hever seg over smålig konfliketer, og viser oss lysets vei!

Et folk uten en leder er fortapt. Et folk uten en konge er fortapt for alltid.

Leve kongen! Følg med!

Annonser

22 tanker om “Monarkiet – den eneste sanne demokratiske styreform!

 1. Anarki er fravær fra styre, ikke kaos eller drap som du henviser til. Rett og galt eksisterer selv i et anarki, det er kun når vi har konge og stater at rett og galt er fullstendig relativt og vilkårlig. Det er underholdende hvordan du klarer å kreditere veksten i Europa til kongene (og ikke handelen mellom kontinenter som jeg mener er en mye viktigere årsak) og fallet til sosialistene. Folk trenger ikke en leder, hvorfor mener du vi gjør det? Et fritt folk er ikke fortapt, men det folk som lar seg underkue av makteliten, er fortapt.

 2. Jude-terroristar fra Mossæd med drapserfaring på åpen gata i Lillehammer (Norge) begynte å herje i Sverige nu.
  Judisk vold i verden vil bare eskalere hvis brede masser ikke sier klart: «NEI TIL JUDISK TERROR PÅ DENNE JORDKLODEN!»
  I Norge holdes fredsmarsj «Norge ut av Afganistan» den 6-8.mai.
  Den starter i Eidsvoll der etnisk norske menn utarbeidet en norsk grunnlov, og går til Eidsvolls plass i Oslo der fremmed judisk makt utsteder ordre til kriger på fremmed jord under norsk flagg i strid med norsk grunnlov.
  På tide at nordmenn tar makten i sitt eget land fra judebanda tilbake.

 3. Åh, «Hildegunn»! Jeg ler meg skakk ;o)))))
  Jeg antar at de som kommer med «hest og sjikanle» kommer ridende på den nevnte hesten»?
  Jeg vet ikke hva «sjikanle» er, men du er jo stor når det gjelder å finne på nye ord, som f.eks «drittproaplser»……………………..

 4. Mari:
  Tupisk dere tilbakestende sosialister å bare kristoser påstptte skrivefeil fremfor p komme med skalige argumenter!!!!

  Jeg tror dette skyldes at dere rett og slett innser at jeg her har satt fingeren på noe svært viktig, og dermed avslørt deres løgner. Når dere ikke har argumenter svarer dere med peronangrep.

  Følg med!

 5. Hildegunn.
  Du må huske på at det er mange i AP som ønsker seg pensjonsjobber. Gro har vært den mest fremtredende der, men Jens kommer nok i FNs rekker med tid og stunder, eller kanskje NATO eller noe.
  Mange blir også fylkesmenn eller plassert i styrer til AP eide selskaper som Telenor og Statoil eller tidligere også NRK.

  Det er imidlertid en jobb ubesatt i Norge som AP kunne tenke seg. Presidentrollen. Tenk så flott at AP kan abonnere på både Stortingspresident og President!

  Men – så ser vi kandidatene, da. Sylvia Brustad ? Giske kan kanskje bli President med tid og stunder ?
  Og om vi hadde hatt Preidentvalg nå ville kanskje Martin Kolberg tatt jobben ?

  DET ALENE er nok til å være for monarki!

 6. Hei Mari, var ikke Hildegunns svar til deg kostelig? Jeg lo så jeg grein av hennes ‘Tupisk dere tilbakestende sosialister å bare kristoser påstptte skrivefeil fremfor p komme med skalige argumenter’
  7 skrivefeil på snaut 3 linjer må være pers selv for henne

 7. .

  Kongen har ingen legitimitet – det er en keiser uten klær

  Ingen kan heve seg over demokratiske spilleregler. Vår egen såkalte “konge” har ikke fått noe mandat gjennom frie valg av dagens nordmenn. For de som er i tvil: meningsmålinger er ikke valg.

  Jeg syns det er ille med folk som hevder de er “utvalgt”, “utpekt”, har «arverett på” posisjoner i et samfunn, uten at de jevnlig velges som tillitsmenn for dem de representerer. Denne holdningen har jeg enten disse menneskene sitter i Sverige, Norge, Egypt eller Libya. Folk som sitter 30-40 år i posisjoner har verden kort sagt ikke bruk for. Vennligst tre til side, for de skygger for sola og utviklingen.

  Disse såkalte “kongene”, ”generalene” og “diktatorene” som unndrar seg valg, vil klamrer seg til sine posisjoner og privilegier helt til folket sier stopp. Det USAnske og det Franske folk hev ut sine privilegerte allerede på 1700/1800-tallet. Folket i de aller fleste land på kloden har fulgt opp. Gjennom ”The Arab Spring/Uprise” (det arabiske opprøret) er nye land i ferd med å rydde opp.

  Hvorfor må Nordmenn være så autoritetstro og bli noen av de siste i verden som hiver ut gubbeveldet og en privilegert kongefamilie, for deretter å velge sin øverste leder og statssymbol gjennom frie valg?

  .

 8. Må innrømme at jeg i grunn er enig i formuleringene dine, Georg- men uenig i konklusjonen.

  Det norske kongehuset har en eldgammel tradisjon som stammer over ett tusen år tilbake i tid, riktignok har ikke regentene kommet fra samme familie opp igjennom årene- men ett kongedømme har vi vært alle disse årene.

  Men som sagt er jeg enig i en del av formuleringene dine, deriblant henvendelsen til den Amerikanske uavhengighetskrigen og den franske- og russiske revolusjonen. Dessverre forstår jeg ikke helt hvorfor du har dratt dette inn i diskusjonen, da det ikke gjenspeiler en eneste del av dagens samfunn.

  Amerika var en engelsk koloni, og var påtvunget store skatter av det britiske imperiets overhode- samtidig som det ble styrt fra en liten øy på et annet kontinent. Så klart ville et opprør skje, men har det noe sammenheng med den norske kongefamiliens rolle i dagens norske samfunn?

  Den franske og russiske revolusjonen gikk ut på å avskaffe datidens absolutte monarkier- hvor regenten hadde absolutt makt, og hans eller hennes undersåtter kun var regentens «eiendom». Men har det noe sammenheng med den norske kongefamiliens rolle i dagens norske samfunn?

  Jeg mener at svaret er nei.
  Den norske kongen er idag kun en gallionsfigur, altså en som representerer Norge utad- og har en eller annen form for symbolsk verdi for det norske folk.
  Men dette stemmer ikke helt, for det norske kongehuset gjør faktisk mer enn som så.
  Kronprinsen vår er jevnlig ute, og deltar i regi av norsk næringsliv, kultur og politikk.

  Det norske kongehuset representerer faktisk en kultur som har preget dette landet i rundt tusen år, og de har faktisk ingen form for legitim makt- bortsett fra et stortingsveto jeg faktisk setter pris på at dem har.

  Skulle derimot kongen bryte norsk lov, eller besudle norske tradisjoner og verdier ( som saken som foregår i Sverige, om deres konge ) kan man reise spørsmål om i hvilken grad vi skal ha et kongedømme eller ikke.

  Å nå kan jeg også påstå at kongefamilien ikke klamrer seg til privilegier. Den norske kongefamilien er tvunget inn i kristendommen, noe som er grunnen til at Martha sa ifra seg prinsesse tittelen for noen år tilbake. Den norske kongefamilien har ikke lov til å engasjere seg politisk, og alle medlemmene av familien blir derfor i henhold til norsk lov ikke sett på som myndige individer. Å ikke nok med det, men den norske kongefamilien kan ikke, i motsetning til velstående konger i midtøsten og Afrika klamre seg til en rik familie formue og betydelig makt.

  Alt i alt mener jeg at det norske kongehuset gir Norge mer enn vi gir dem- den usle prisen vi betaler for å holde kongehuset gående er en enorm investering i den makten en konge eller prins har i møtet med utenlandske representanter iforhold til om det er vår utenriksminister.

 9. «Å velge samfunnets øverste leder føre tol konflikter.» Du er mer fan av diktatur eller? Heia Hitler?

  «å velge samfunnets øverste leder..» – det er jo dette som ER demokrati. Ergo du sier at demokrati kan føre til konflikter. Selvfølgelig gjør det jo det, men i denne sammenheng er konflikter, uenighet og politisk konkurranse gode ting! Det påvirker samfunnet i en mye mer direkte grad, og skaper en flytende forandring i det politiske bildet, som følger politiske trender og tider med folkets samlede stemme som motor. Forandring fordrer utvikling, uansett hvilken retning det måtte være.

  Monarki og demokrati er ikke det samme. Du har tydeligvis ikke gått på skolen.

  Et monarki – kongen bestemmer («monos» -ene, «kratos» -makt)
  Et Demokrati – folket bestemmer («demos» -folk, «kratos» -makt)

  Selv du må jo høre at enemakt og folkemakt ikke er det samme

  Btw, Obama og hans «sosialistiske» parti er mye, mye lenger til høyre enn det frp er hvis man sammenligner det med Norsk politisk bredde. Både FRPs og SVs politikk er sosialistisk sammenligner man det med amerikansk politikk.

  «det er ene og alane sosialistene som har ansvaret for den nødene og lidelsen og konfliktene vi ser i den avkolonialiserte verden i dag.» -du gjør deg selv en bjørnetjeneste ved å ytre slike konspiratoriske utsagn med null rot i virkeligheten, din politiske seriøsitet forsvinner og du blir en byrde for partiet ditt isteden for en stemme. Du skremmer velgere vekk fra FRP ved å si slikt, det beste for FRP hadde vært å legge ned denne bloggen, en munnkurv på deg, da du overhodet ikke bidrar med noe annet enn vås, inkompetanse og feilinformasjon uten engang og ha sjekket opp om ting på forhånd.

  Det er dere som ødelegger frp. Det er dere som tar vekk seriøsiteten i frp’s politiske program og danner stereotypen at FRPere er konspiratoriske idioter med en iq midre enn skostørrelsen.

  Jeg stemmer også FRP men din imkompetanse innen politikk og generelle viten (samt språklige kunnskaper) gjør meg flau! Stikk til et annet parti (vigrid?) og ødelegg deres omdømme isteden, hvis du vil se FRP fremover i valgmålingene.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *