Skuddene i Malmø: Når får vi vite sannheten?

I dagesvis har vi Norske avislesere og nyhetsbruker blitt forpestet av såkallede reportasjer og nyheter fraden svenske byen Maløm der en påstått mannspersn har skutt på mennesker med ikke-vestlig etnisitet. Nå er den påståtte vedkommende arrestert av politiet, siktet for drap og skyting. Dette er det vi har blitt rapprtert og fortalt. Men har vi fått høre SANNHETEN? Det er LOV å stille spørsmålstegn ved dette!

Alle vet at dette ikke er første gangen byen Malmø har preget nyhtes bildet iNorge. Det har denne byen også gjort tidligere! Og grunne har vært at dette er en by der snikislamiseringen har kommet fullstendig ut av kontroll. Mange har prøvd  å advare mot dette, men disse modige stemmene har blitt tiet i hel av sosialistiske politikerer og den ventrevridde pressen.

Denne gangen har det vært totalt motsatt! Pressen har FLOMMET OVER av reportasjer fra denne svenske byen, en by som ikke engang er Norsk og som derfor seltt ikke bured ha noen selvsagt rett t il å bli omtalt i Norsk presse. Men likbel har den blitt det! Jeg rister! På hodet!

Det er tydleig at for den venstrevridde pressen er det langt viktgere å rapporterer om påståtte saker der hendlesne går ut over mennesker med ikke vestlig bakgrunn enn når det er etnisk vestlige mennesker, i dette tillfellet svensker med det kunne LIKE GJEREN være Nordmenn!! Dette er er en apartheid praksis i praksis!

Jeg gjør meg mine tanker, og jeg ser gjennom de løgnene som kommer fra politikere og media. For meg synses det klart og tydelig at dette ikke er noe annet enn en konspirasjon fra det svenske politiet, innvandrergrupper og den venstrevridde pressen!

Tenk bare over hva slags bildet DU har om det svneske politiet! I Norge og også i Sverige finnes det bøker som man leser! Disse er ofte populære bøker, for de leses mest og da er den svenske krim litteratur sjangeren populær og leses! Men mange av disse forfatetterene er sosialister og venstrefridde som Henning Mankell og Jan Guillou for å nevne noen og disse leses ofte ukritisk av et Norsk publikum! Her gies svensk politie en dårlig omtale fordi sosialister kronisk alltid undergraver staetns ordensmakt til fordel for sin egen repeltløse og lovbrytene politiske ideologi o g legning, og dette utrykke smittes da over for lesere som er tilbøelig for å sympatisere med venstresiden.

Hvorfor skulle da ikke politiete velge å konstruere en «gæver mann» som får påstått herje i en by ødelagte av islamisme og sosialisme for både å vekke symapti med de samme kreftene som har stått for denne snikislamiseringen og også hos venstresiden som vil ha vekk alt fokus på kriminalitet som ikke blir begått av vestlige mennesker og for pressen som ønsker å skrive om slike «nyheter»? Allt tyder på dette!

Er sannheten at denne sosialistiske konspirasjonen har satt liv på spill for å mistenkleiggjøre vestlige mennesker og fjerne fokus fra farene som følge med en ukontrollert ismaistisk innvandring? Kunn ved å avdekke sannheten vil vi få vite dette. Men så lenge saken blir gransket av en venstrevridd press og det svenske politiet er dette spørsmål som nok aldri vil bli besvart. For meg er dette bevis nok: Dette er en skandale og et overgrep mot vår vestlige frihet og demokrati!

Følg med!

Annonser

27 tanker om “Skuddene i Malmø: Når får vi vite sannheten?

 1. For noe bullshiit… skaff deg hjelp sier jg..

  EN NAZI BLE PÅGREPET.. og han havner i fengsel… TAKK OG LOV..

  og kanskje til og med drept i fengsel … hvis vi er heldige..

  SNakke om frihet og demokrati?? DU??

  BULLSHIT… dette er et rasistisk HØL… og det opplever folk hver dag…

  VESTEN er faen ikke noe demokrati eller firhet.. dette er et kapitalistisk fascistisk styre.. der penger kommer før mennesker..

  Denne dobbeltmoralen du lyser av og dine landsmenn er for lengst avslørt..

  NÅ er det bra at folk samler seg imot sånne som deg –

 2. Det jag inte förstår varför ni ansiktslösa rasister går runt och hetsar mot alla möjliga folk och ändå går och anklagar folk för att ha blivit illa behandlade.

 3. Du er ikke den eneste som har tenkt på denne muligheten. Media er et redskap for sosialistenes utopiske drøm. Det blir ikke bedre før vi har kvittet oss med de kommunistiske knehønene som styrer dette landet.

  Norske aviser har mistet vettet. De skriver om en mulig lasermann i Sverige men de skriver ikke om at Scotland Yard anslår at 5.000 britiskfødte barn i dag er sexslaver som er kontrollert av asiatiske/pakistanske gjenger.

  Hvorfor skriver ikke norske aviser om dette? Men de skriver om EN LASERMANN!
  5000 engelske jenter er holdt som sexslaver av muslimer og asiater.

  Det er til å få fnatt av. Norske avisredaktører har gått fra vettet.

 4. Nå går det litt rundt for meg. Slik jeg har forstått deg Hildegunn, er nazister=sosialister. Hvis den norske pressen var sosialister (altså nazister), burde de ikke de hyllet nazien som skyter innvandrere i Malmø?

  Kanskje de egentlig mener at han gjør noe bra, og vil spre det gode ordet – slik at vi alle kan bli sosialister/nazister.

  Men klart, det blir samtidig vanskelig å se hvordan den norske pressen skal innføre islam, når en samtidig promoterer drap på muslimer.

  Hmmm, nei det er vanskelig å se at du kommer med et konsistent politisk budskap. Alt du sier er motsigende. Du har selvfølgelig rett til å mene det du vil, men når du hele tiden snakker mot deg selv blir det vanskelig å ta seriøst.

  Ikke følg med!

 5. Jeg tillater meg å gjengi et innlegg som ble postet på et annet forum. Forfatter ukjent. Innlegget passer bra som et svar til Arild over her, som ikke vet forskjell på høyre og venstre.

  Benevnelsene høyre og venstre stammer fra partigruppe­ringenes plassering i den franske nasjonalforsamlinga etter Den franske revolusjonen i 1789. Der satt de kongetro til høyre for presidentstolen, og ble kalt «til høyre» (la droite), mens de radikale satt til venstre (la gauche). Denne plasse­ringen fortsatte senere i det franske kammeret.

  I Norge har ordene gitt navn til de politiske partiene Høyre og Venstre som begge ble stiftet i 1884. Det konservative partiet Højre i Danmark skiftet navn til Det Konservative Folkeparti i 1915, mens Högern i Sverige tok navnet Moderata Samlingspartiet i 1969.. Det var i starten to grupperinger. De på høyre side av salen støttet tronen og de på venstre side av salen støttet staten. Kirke, eller andre templer, var ikke direkte representert. Men kirken holdt til høyre mens de ble oppslukt av staten. Siden fremsto en sosial-liberalistisk gruppe, som aksepterte velferdsstaten på borgernes premisser. Dette sentrums-partiet kalles venstre i dag.

  Sosialismen er klart en stats-orientert ideologi, og er tradisjonelt venstre-orientert. Nazismen er en forkortelse av ”nasjonal-sosialisme”. Nazismen er dermed ideologisk sett venstre-orientert. At sosialister projiserer sitt sorte får over på motstanderne, hører til kaldkrigs taktikk.

  Rasisme hører ikke til en bestemt politisk fløy, og kan forekomme hos alle partier.

  Ei heller er rasister representanter særlig politisk. Denne sammenblan­dingen av rasisme og politikk har historisk sett ført til tragiske perversjoner.

  Bruken av begrepet høyreekstremisme passer ikke som betegnelse for nynazisme, fascisme og nasjonalisme. Fascistiske ideologier synes å stå mye nærmere kommunismen, særlig i synet på staten og individet. Den politiske venstresiden har tradisjonelt stått for sosialisme og et sterkt statsapparat, mens høyresiden oppfattes å stå for kapitalisme og personlig frihet. Nazistene betegnet dessuten selv sin politikk som sosialistisk, og både nazismen, fascismen og nasjonalismen ønsker sterk statlig styring og mindre individuell frihet.

  Begrepet høyreekstremisme er skapt av den ytterliggående venstre­siden for å skade motstanderne på den moderate høyresiden. Nazisme, nynazisme, fascisme og kommunisme er svært negativt ladede begreper i samfunnsdebatten i dag, og ingen partier som ønsker å bli tatt på alvor, vil knyttes til slike bevegelser.

  Nazismen blir på nytt feilaktig referert til som høyreradikal, sikkert et krampeaktig forsøk på å stemple høyresiden som rasistisk. De fleste vet nok at rasisme ikke er noe som hører hverken høyre eller venstre­siden til, mindre opplyste mennesker finnes nemlig i alle politiske fløyer.

  Nazisme, eller nasjonalsosialisme, bygger derimot videre på sosia­lismen. Med sin kritikk mot kapitalisme, individets frihet og demokrati er den lite forenlig med høyresiden og liberalismen. Nasjonalsosia­lismen fremmer nemlig strengere statlig styring og oppbygging av et klasseløst samfunn.
  Liberalisme (som representerer den høyre fløyen i politikken) og nasjo­nalisme vil alltid stå i et motsetningsforhold til hverandre da nasjona­lisme legger en begrensing på fri flyt av varer, kapital, og mennesker, noe som for en liberalist er en positiv ting.
  SD, er et nasjonalistisk parti og inspirert av nasjonalkonservatisme og sosialdemokrati, det som skiller dem fra resten av sosialistene er innvandringspolitikken. Innvandrings-motstand er ikke gitt et høyreparti.

  Jeg tror faktisk SD dobbler sine stemmer neste valg. FrP ble forsøkt fryst ned med rasist og nazist karakterstikker, men det viste seg derimot at det slo kraftig tilbake. Nå er ikke SD og FrP forenelig da SD er et sosialistisk parti med innvandringsfiendtlig politikk. Men prinsippet om å prøve å fryse ned et parti med karakteristikker er det samme.

  Syns folk det er greit å bruke udemokratiske virkemidler for å knerte politiske partiet man er uenig med? Vil vi undergrave demokratiet for å knekke partier som ikke deler vårt syn?

  Til tross for at jeg ikke liker Nasjonal-Sosialistiske partier som Sd så er måten Sverige-demokratene blitt behandlet på er under enhver kritikk. Partiet har blitt:
  Nektet å kjøpe reklameplass for flere av deres kampanjer
  Flere av deres reklamekampanjer har blitt sensurert
  Partiet har blitt nektet deltagelse i flere debatter på TV
  Deres valgkamparrangementer har blitt avlyst pga. manglende beskyt­telse av politiet
  Partilederen har ikke fått god nok beskyttelse, noe som har medført at han ikke har kunnet drive valgkamp på lik linje med de andre partile­derne
  Listekandidater har blitt ekskludert fra sin fagforening pga. at de stiller til valg for Sverige-demokratene. Og stemmer har blitt offentliggjort, noe som til de grader undergraver demokratiet.

 6. Hva har mitt innlegg med høyre og venstre å gjøre?

  Jeg stiller spørsmål til den underliggende logikken i Hildegunns generelle argumentasjonlinje. Hun sier følgende (hvis du har lest en del av innleggene):

  1. Staten/pressen er sosialistisk.
  2. Sosialisme=nazisme, og knytter Hitler-tyskland opp i mot begrepet nazisme.
  3. Staten/pressen prøver å snikinnføre islam.
  4. Staten/pressen er innvandrervennlig.
  5. Staten er et apartheidregime.

  Det synes klart at det er grunnleggende ulogisk at en og samme person kan være innehaver av disse standpunktetene.

  Foreløpig har jeg ikke sagt noe om mitt eget standpunkt, men logikken hennes er fraværende. Ergo er konklusjonene hennes feil.

 7. Og forresten, venstre-høyre akse tenkningen er utdatert og meningsløs. En umoralsk handling er like umoralsk om en kaller det for høyre eller venstre.

  Les om kollektivisme vs individualisme, hvis du er interessert i problemstillingene.

 8. Nok en gang, jeg er 100% enig med Hildegunn!

  Jeg bet meg merke i ett avsnitt, der hun virkelig treffer spikeren på hodet:
  Det med at pressen flommes over av nyheter om Malmø, en by som (hold dere fast) ikke er norsk engang!

  Ja, jammen har vi vært utsatt for mye nedrighet fra det norske sosialist-media, men dette tar kaka. Nå har altså norske aviser begynt å skrive om ting som skjer i utlandet!

  Hvis ikke dette er snik-islamisering, så vet ikke jeg…

 9. Ja, for en endeløs frekkhet. De skriver jo aldri om innvandrere som dreper og voldtar i Norge, heller. Snakk om å være unyansert.

  Wink, wink…

 10. Er det tungt for noen!!!?? Å fprstå???

  malmø er snikislamsisfisert så mye at det syder og koker og alle er sinte på hvernadre mellom svenske o gutenlanske gettoene.

  PLUTSELI: En syk mann med asbergens synedrom begynner å skyte noen. Tilfelfig??? Neppe. Skyld: Svergies sosislister som skapte ehel Malmø. Vill ikke skjedd med bare svenseer!!!

  Kørka noen???? JA!!!! Les nøye hva Hildegunn skriver og forstå for da skjønne dere hun har rett!!!!!

 11. Camilla Vågenes Moen:

  Slette U-landsgjeld? Nei ærlig talt! Da vet vi godt hva som skjer. Når de blir gjeldsfrie, så trenger de heller ikke jobbe. Da kommer de til å hoppe på første fly og reise opp hit til det kalde nord. De vil velte innover vårt land i titusen-tall og terrorisere oss med sosialist-islamistisk homsesex.

  Er det ikke sånn det henger sammen, Hildegunn?

 12. Legg merke til Rimgrims argumentasjonrekke:

  PLUTSELI: En syk mann med asbergens synedrom begynner å skyte noen. Tilfelfig??? Neppe. Skyld: Svergies sosislister som skapte ehel Malmø. Vill ikke skjedd med bare svenseer!!!

  La oss se nærmere på hva han sier:
  Hvis det ikke var innvandrere i Malmø, ville ikke en mann med asbergers skutt invandrere. Siden det ER innvandrere i Malmø, må vi altså forvente (det er ikke tilfeldig) at en mann med asbergers skyter innvandrere i Malmø.

  Hva mener du Rimgrim? At det er rett å skyte innvandrere? Må kvinner forvente å bli voldtatt fordi de eksisterer? Er det feil av media å opplyse om at det skjer overgrep mot kvinner? Er det galt å være innvandrer fordi en syk mann skyter på dem?

  Du er en syk, syk person Rimgrim. Om du ikke allerede er fanget opp av psykiatrien, regner jeg med det skjer snart.

 13. Arild!!!

  Må du angripe person hele tiden hele tiden!? Må du skrive usakleheter i alle innlegg og bekrefte at du er sosislaist. USERIØS??!!!

  Uten at byen var full innvandre ville ikke den stakkars syke kanskj blitt så syk og påvirket at han skjøt dem? Det ER IKKE TILFLDIG at enkelte syke tror de er sitt samfuns «gode» samvitthet. Det samme med muslim terrosister. Bar la gruppene komme nær og krangel, og det skjer. Hele tiden hele tiden hele tiden!!!!!!

 14. Ut i fra det du skriver, Rimgrim, må jeg anta at du ikke engang vet hva sosialisme er. Jeg bekymrer meg lite for personangrep på en person som angriper og stempler en hel gruppe mennesker. Når du lirer av deg dumheter til enhver tid, så må du regne med å bli stemplet som ignorant. Du klarer jo ikke å komme med en eneste logisk tanke. Ikke engang når du får det forklart i klartekst, ser du dine åpenbare logiske brister. Jeg er vant til å kalle en spade for en spade. Dessverre gjelder den gamle regelen om at det ikke er vits å kalle en idiot for en idiot. Idioten er som kjent den siste som ser hvor idiotisk han er.

  Selvfølgelig kan ikke innvandrere bli skutt dersom de ikke eksisterer. Selv en med downs syndrom kan forstå det. Hva er poenget med å komme med en slik ytring? Den er like meningsløs som resten av dine meninger.

  Det at noe skjer, betyr ikke at sosialister er ansvarlige. Å skyte folk, er skytterens ansvar, og ingen andres. Innvandringspolitikken har vært feilslått, det ser, og innrømmer alle (til og med innvandrerne). De sosialdemokratiske prinsippene har vært basert på humanistiske verdier. Det å ta vare på, og hjelpe andre mennesker har vært fokus. Så gikk det for langt. Det er ikke mer komplisert enn det. Å peke på en bevisst strategi for å få flest mulig muslimer inn i samfunnet, er et latterlig og meningsløst konspirasjonsteoretisk konstrukt.

  Politikken på dette området kommer til å bli endret. Ikke fordi grunntanken bak den var feil, men fordi den har fått uheldige samfunnsmessige konsevkvenser.

  Du mener at sosialistene (som du liker å kalle alle som snakker deg i mot) er for snikislamsiering. Såvidt meg bekjent har ikke religion hatt noen fremtredende rolle i sosialismen, heller tvert i mot. Du har ikke akkurat historien på din side når du drar dine lettvinte politiske analyser.

  Hvis du virkelig vil vite hvor jeg står politisk, har jeg i alle år stemt høyre. Jeg er for individets frihet, men føler meg ikke bundet til å tenke innenfor et spesifikt parti sine rammer. Jeg er ateist, og motstander av at religiøse dogmer skal ha en plass i det offentlige rom, og i utforming av politikk. Jeg er for medmennsklighet, og for at vi som lever i ufattelig rikdom skal i det minste kunne ha medfølelse med de som har det vanskelig. Jeg er for assimilering av våre innvandrere. Jeg er for rasjonalitet og kunnskap. Jeg er for ytringsfrihet. Men jeg er mot konspirasjonsteorier, og mennesker som ikke klarer å fullføre en logisk tankerekke. Jeg er mot sånne som deg.

 15. iNorge, hvor får jeg kjøpt dette produktet fra Apple? Hva gjør dette produktet for meg, Hildegunn? Er det en app for å finne SOSIALister?

 16. Arild!!!

  «Du er en syk, syk person Rimgrim. Om du ikke allerede er fanget opp av psykiatrien, regner jeg med det skjer snart.»

  og

  «Jeg er motsånne som deg»

  og

  «Ut i fra det du skriver, Rimgrim, må jeg anta at du ikke engang vet hva sosialisme er.»

  I REST MY CASE!!!! Arild: Du er et levedne bevis på at sosilister bare evne presonangrep!!!! Kokokokokokokokokokokokokoko!!! Mangler du argumenter??? Hahahahahahahahaha!!!!!!

 17. Rimgrim:

  Utsagn 1:

  Mitt argument:
  La oss se nærmere på hva han sier:
  Hvis det ikke var innvandrere i Malmø, ville ikke en mann med asbergers skutt invandrere. Siden det ER innvandrere i Malmø, må vi altså forvente (det er ikke tilfeldig) at en mann med asbergers skyter innvandrere i Malmø.

  Hva mener du Rimgrim? At det er rett å skyte innvandrere? Må kvinner forvente å bli voldtatt fordi de eksisterer? Er det feil av media å opplyse om at det skjer overgrep mot kvinner? Er det galt å være innvandrer fordi en syk mann skyter på dem?

  Logikken din er brutt ned, og jeg har utledet en rekke implikasjoner av denne.

  Konklusjon:
  “Du er en syk, syk person Rimgrim. Om du ikke allerede er fanget opp av psykiatrien, regner jeg med det skjer snart.”

  Utsagn 2:
  Alt jeg skriver går i mot det du står for.
  Alt jeg skriver er dermed argumenter for hvorfor jeg er mot deg.

  Konklusjon:
  “Jeg er motsånne som deg”

  Utsagn 3:
  (Du snakker om sosialisme og sosialistenes skjulte plan om å innføre religion i et samfunn, dette har ingen støtte i sosialistisk teori – du viser altså ekstremt liten kunnskap om sosialisme)

  Ett argument:
  Du mener at sosialistene (som du liker å kalle alle som snakker deg i mot) er for snikislamsiering. Såvidt meg bekjent har ikke religion hatt noen fremtredende rolle i sosialismen, heller tvert i mot. Du har ikke akkurat historien på din side når du drar dine lettvinte politiske analyser.

  Konklusjon:
  “Ut i fra det du skriver, Rimgrim, må jeg anta at du ikke engang vet hva sosialisme er.”

  Jeg har argumenter, problemet er at du ikke er i stand til å kjenne igjen et argument når du ser det.

  Ref:
  http://en.wikipedia.org/wiki/Socialism

 18. Arild, jeg gjentar:

  «I REST MY CASE!!!! Arild: Du er et levende bevis på at sosialister bare evner presonangrep!!!! Kokokokokokokokokokokokokoko!!! Mangler du argumenter??? Hahahahahahahahaha!!!!!!»

  De størtse «implikasjonene» jeg kan se, er at du er usaklig!!!!!

 19. Svaret ditt er usaklig. Du svarer ikke på kritikken.

  Er du imot det jeg skriver, så referer til støtte for snikinnføring av islam/religion i sosialistisk teori, og legg ved dokumentasjon.

  At jeg er usaklig er ikke et motargument. I såfall må du si følgende:

  «Du er usaklig, fordi at …..bla bla bla (dine argument).

  Må jeg lære deg alt?

 20. Bare litt påfyll rimgrim:

  For at noe skal være sosialisme, må dette falle innenfor de rammene som er gitt av sosialistisk teori.

  Her er flere retninger, og en skal ha mye kunnskap for å sitte med totalbildet. Hvis du mener knallhardt at noe er sosialisme, betyr det at du kjenner til sosialistiske prinsipp som korresponderer med meningsinnholdet i dine utsagn.

  Du har enda ikke gjort dette. Før du gjør dette er det UMULIG å ta deg på alvor.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.