Stoltenberg kjenner ikke Jesu fødsel – Vil han at nordmenn skal måtte føde i en stall?

Jens Stoltenberg er sosialist, men han er desverre også statsminister i Norge. Det sier seg selv at dette er en uheldig kombinasjon. Grunnen til dette er at Norge er ett demokrati. Og jeg og mange andre ønskerat Norge skal fortsette å være  ett demokrati. Men! Da er det slevsagt et enormt problem at vi har sosialister i makt posisjoner. Fordi som alle vet er sosialsme det motsatte av demokrati. Og når Stoltenberg i dag på typisk sosialistisk vis viser forakt for kristendommen, som er selve fundamentet som demokratiet hviler på, er det UTILGIVELIG! Jeg forlanger stsatminsteren’s AVGANG!

Les videre

Annonser

De troløse sosialistene!!

Sosialstene har bare ett mål! MAKT!! Makt til å diskriminere folk flest på det groveste makt til å ruinere folk flest med sinn syke syke skatter og avgifte, nekte folk flest helse om sorg eldre omsorg og utdanning og ta fra folk flest friheten! Sosialisten sykr intet middel, deres grusomme valgfusk er allrede godt dokumentert, og så fra utenlandske eksperter!

Man ser hvor troløse sosialistene er! De skyr intent middel! Alt for å bevare makten, det finnes ingen ære bland sosialsiter! Se bare hvordan sjefssoialisten jens stoltenberg ikke har noen nproblmere med å DOLKE SINE PARTNERE I RYGGE!!!!

Sosialistene søker kunn makt for maktens skyld! De ønsker å rive ned alt den vestlige sivilisajon står for, de skjuler seg bak åpenlyse løgner som «fellesskap» og  «miljøvern»! De er bare løgnere og folke forførere! Alt de sier er løgn, en kan ALDRI STOLE på en sosialist! De er perverse!!

Alt de ønsker er å ødelegge!!

Annonser