Skøyteskandalen! Ansvaret må legges der det hører hjemme!!

Ja, det er intet mindre enn en SKANDALE! Ja, jeg sier det først uredd som jeg er. Norge’s Skøyteforbund har mistet min tillit og dette bør det bli konsekvenser av! Vi kjenner alle til Mueller saken! Der treneren til det Norske skøytelnadslaget har fått sparken. Og det like før OL. Jeg mener Skøyteforbundet her har grovt sviktet sitt ansvar!!

Les videre

Annonser

VANDALISME! Og vi vet alle hvem som har skylden!!

I dag leser vi med forferdelse om vandalismen som har skjedd i Bergen! Folket er i sjokk! Man gleder seg til jul og så blir jule steminingen ødelagt av vandalisme! Vandalisme av værste sort! Hvordan kan slik skje i Norge? Hvordan kan det ha seg at myndighetene tilater at folk som er tilbøyelige til å gjøre slikt vandrer rundt i gatene? Er vi ikke verdens rikeste land? Eller er vi Afrika?! Nei! Hele skylden for dette skal man selvsagt legge der den hører hjemme: hos sosialistene som har ødelagt det Norske samfunnet!

Les videre

Annonser

Vaksinemotsatnderene løgner avslørt, sannheten om den nye verdensorden!

Vaksinemotstanderene som i det siste har vært i media er sosialisme av verste sort! Jeg har tidligere i min blogg avslørt hvordan sosialistregjeringen med viten og vilje lar være å vaksinere nordmenn mot svineinfluensa, en livsfarlig sykdom som alrede har ført med seg enorme lideser og store samfunnsøkonomiske kostnader. Sosialistregjeringen bryr seg nemlig ikke om folk flests liv og helse! En sosialistregjering som tillater islaimstisk terrorisme å finne sted på norsk jord!

Les videre

La oss revolusjonere dagligvarehandlen!

En av de groveste forbrytelsene mot vår kjære klode som sosialistene står bak er deres perverse forsøk på å skaffe seg monopol på miljøværnsaken. Dette er en skam! Sosialister bryr seg nemlig ikke det minste om miljøet, de har kun sin egen agenda i tankene. Jeg vil nå avsløre den sosialistiske miljøbløffen og komme med ett genialt tiltak som vil stoppe forsøplingen av vårt land!

Les videre

Ting har skjedd!

Ja, vi nærmer oss tiden som kommer! Disse dager da det skjer så mye, jeg tolker dem i min kontekst! Det er mye som ikke er sikkert, vi kan bare tro på den kunnskapen vi har, kunnskapen vi har i våre hjerter som er gitt os fra oven. Jeg vet mye og det er mange som vet det. Hva vil fremtiden bringe? Valget er kritisk!

Les videre

Sosialister, venstremedia og Taliban: En og samme sak!!

Ja, nå er det bevisst! En norsk representant for venstremedia, sosialistenes løpegutter og slett ingen fri presse, har vært hos Taliban! Den norske presse er en skam! En fri presse demokratiets forsvarere??!?! IKKE DEN NORSKE PRESSE NEI!! For di er sosialister alle som en og sosialister lyver altid! Venstrepressen er ett alvorlig statlig overgrep mot folk flest og blir holdt kunnstig i livet med pressestøtten!! Folk flest’s skatte penger går rett i lomma på sosialalist journalistene!!

Les videre

Sosialistenes forsvarspolitikk: En skamdale!!

Forsvaret, ett land’s væpnede, militære styrker bør være alla lands stor stolthet! Ett sterk forsvar, en sterk hær som kan forsvare landet mot fiender innbyr til stolthet blandt befolkningen og å tjenestegjøre i forvaret er den aller største ære som kan tilfalle landets ungdom! Slik bør det være men slik er det ikke i Norge! Hva er grunnen?? JO!!!, sosialistens mangeårige neglisjering av forsvaret!!

Les videre

Sosialistene slår politisk mynt på Svineinfluensa!

Svine infuensaen herjer i Norge! Ja, nå er det ett fakyum at det er blitt svine influensa! Jeg har tidligere i min blogg gitt KLAR BESKJED om hva jeg synes om sosialistregjeringens vaksine program! Det er kun sosialister som kan være så ondskapsfulle at de nekter Nordmenn livsviktig vaksine! Sosialstene håner menneskeverdet, og tydliggjør nok en gang at de setter en enda mer intensiv snikislamisering høyere enn det norske folks overlevlese!!

Les videre

Vi trenger en ny dag!!

Ja, jeg påstår det! Vi trenger en ny dag! Tidligere var søndagen som var hviledagen hellig. Da tok folk flest det rolig og slappet av og gikk søndags tur og liknende! Men dette passet ikke inn i sosialistenes samfunn! Sosialisten tenker kunn på tannhjul og penger og hvordan de kan gjøre seg selv rikere og trykker folk flest ned i søla med sinnsykt høye skatter og avgifter slik atman må jobbe mer for å ha råd til å leve! Sosialistene hater den vestlig kristne kulturarv og derfor er søndagen i dag ikke hellig men bare enda en dag der sosialistene kan sope inn penger!!!

Jeg krever en stans! Vi trnger en ny dag, en ny søndag, en SUPERDAG!! En dag folk flest ikke trenger slave for sosialistenes perverse behov!! SUPERDAGEN er ett folkekrav!

Vi har rett på frihet fra sosialismen! Støtt SUPERDAGEN!!!