Et uffattelig svik mot Norske soldater!

Norske liv er det viktigste i verden. Det må vi aldri glemme! Men tydligvis har sosialistregjeringe allrede glemt det! For nå kan vi lese at mange Norsk soldater har blitt skadet på oppdrag iAfganistan og regjeringen og forsvaret bet ikke engang om det! Jeg er sjokkert! Dette er en skamdale og jeg forlnager regjeringesn avgang!

Nordmenn er fra naturrens side fantastiske mennesker, gentist er vi vikingenr og derforer etniske Nordmenn verdens beste soldater. Norske styrker er etterspurt på verdens basis og kjemper for frihet og demokrati i Afagnaistan, dette er et nærmest hellig oppdrag som vi aldri kan tillate oss å tape! Vi må aldri la den vestlige verden med sin kristne kultur, som er selve fgrunnlaget for demokratiets eksistens, komme på tapende fot mot islamismen og terroister!

Men hva gjør sosialistregjeringn? De kutter i forsvarsbudsjettet og legger Norge åpen for en ukontrollert muslimsk innvandring! Har vi kanskje ikke kunnet sette i nyhetsbildet i det ssiste hvor uffattelig stor skalde islamistiske mennesker kan gjøre? Islamsistisk terrorisme er en høyst reel trussel, og MÅ stoppes! Og hvordan gjør man det, jo man hindrer mennesker fra kriminelt belatsede etnisiterer og kulturer tilgang til Norge og vestlig kultur, samtidig som mn sørger for å spre demokratiets budskkap til den islamske verden!!

Men i Norge er det mitsatt! Her syr sosislaistregjeringe puter for marmene på alle musimske innvandrere og snikslamiserer samfunnet åpenlust!! Det er en skam!

Mitt høyeste ønske er at vi skal får en ekte Norsk regjering, som gir Norske soldater alle mulige midler til å forsvare demokratiet!

Alle Nordmenn som kjemper i Afgansistan er verdens største helter! Når disse blir skadet takket være sosialistrgejringesn inkompetanse som bruker penger på «nød hjelp» til korrupet afrikanske dikatorer fremso skikkelig utsyr til Norske sosldater har sosialistrgejringe sviktet det norske folk, sviktet demokratitet og sviktet hele sin kultur! Dette er den værste forbrytelsen noen sinne og ingen mennesker som har budratt til å brimge sosialistregeringen inn i regjeringskontorene er fritatt ansvar! Hele Norge forlanger at alle sosialister fratas stemmeretten for all framtid!!

La oss alle fordømme vestens fiender! La oss sørge for en framtid der Norge og Vetsen seirer for evig, og demokratiets fiender, islamismen og sosialislsmen, ligger igjen på slagmarken til spott og spe!!!

Følg med!

Annonser

51 tanker om “Et uffattelig svik mot Norske soldater!

 1. @Gunnar: Det har ikke falt deg inn at det faktisk er mer enn én soldat som tjenestegjør i Telemark Bataljon? Som kunne
  tenkes å skrive innlegg her på bloggen. Men som av
  militære årsaker ikke har anledning til å stå frem under eget navn?

  Og at det blant disse faktisk kan finnes menige soldater med
  skriveferdigheter på nivå med, la oss si en kapteinløytnant? At du åpenbart ikke har tenkt den tanken, viser en sjelden grad av hodeløs arroganse. Som forøvrig samsvarer godt med det øvrige innholdet i dine innlegg.

  Korrekt at kapteinløytnant er en marinetittel. Det forundrer meg ikke at det «deg bekjent» ikke tjenestegjør noen fra marinen i Telemark bataljon. Du har jo gjennom dine kuriøse innlegg
  forlengst avslørt dine utilstrekkelige kunnskaper om Telemark bataljon i særdeleshet, og det norske forvaret i alminnelighet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.