Bibloteker – hvorfor skal eliten fordeles?

Ja spørsmålet er svært betimelig! Hvorfor skal staten bruke milliarder av norsk skattebetaleres penger på å finansiere en utsdatert instutisjon som bare ett fåtall av folk bruker! Jeg snakke selv sagt om biblotekene. Folk flest som jobber har og sliter for å få endene til å møtes da de må betale 90% av lønnen sin i skatter og avgifter har ingen glede av dette! Det er bare deln sosialitsike eliten som får fordelene! Hvorfor skal ikke folk flest fordeles? Les videre

Annonser