Vaksinemotsatnderene løgner avslørt, sannheten om den nye verdensorden!

Vaksinemotstanderene som i det siste har vært i media er sosialisme av verste sort! Jeg har tidligere i min blogg avslørt hvordan sosialistregjeringen med viten og vilje lar være å vaksinere nordmenn mot svineinfluensa, en livsfarlig sykdom som alrede har ført med seg enorme lideser og store samfunnsøkonomiske kostnader. Sosialistregjeringen bryr seg nemlig ikke om folk flests liv og helse! En sosialistregjering som tillater islaimstisk terrorisme å finne sted på norsk jord!

Les videre

Annonser