Stemmeretten trenger en gjennomgang!

Det er valgkamp ! I dag kan alle nordmenn over 18 år stemme. De kaller det demokrati. Jeg kaller det svindel. Det er nemlig store grupper i det norske samfunnet som er ute av stand til å treffe gode og kritiske valg når de står foran stemme lokalet. Dette sørger for en stortings sammen setting som på ingen måte representerer folkets vilje.

Det største problemet er oppslutningen til de sosialistiske partiene. Den rød grønne sosialistregjeringen har hatt ett flertall i stortingen selv om alle vet at de ikke har folk flest bak seg. Sosialistene har opnet grensene for kriminelle asylsøkere og samtidig latt veier helsestell, elderomsorg og skole forfalle. Grunnen til at de får fortsette på denne måten er ett utbrett valgfusk og manipulering av media.

Hvorfor tror du vi har presse støtte? Hvorfor trenger pressen støtte? Fordi den ikke klarer å levere ett produkt som folk  flest er villig til å betale for, og derfor er ikke pressen lønnsom! Hvorfor vil ikke folk betale og pressen er ikke lønnsom? Fordi pressen er gjennomsyret av SOSIALISME!! Folk flest ser rett gjennom dette og boycåtter selvsagt dette ekle forsøket på løgn og bedrags»nyheter» og derfor kan pressen bare overleve ved statsstøtte! Og sosialiststaten støtter pressen fordi pressen støtter sosialismen! Det er en evig ond sirkel og taperene er folk flest som ikke for servert sanheten i pressen før valget.

Sosialisten har dermed oppnådd sitt mål om å forhindre kunnskap blandt folket. Ett opplyst folk hadde aldri stemt sosialisisk derfor hindrer staten folkeopplysning. Dette er valgfusk PÅ DET GROVESTE!!

Man trenger ikke å se langt for å se de grusomme konsekvensene av inkoropreringen av en sosialistisk velgermasse i ett fungerende system. Det britiske imperiete var en av de største og mest vellykkede statene i hele verden for ikke lenge siden. Det var en stormakt, ja en SUPERMAKT! Så lot man sakte menn sikkert to grupper få innpass i valglokalet. Arbeiderklassen og kvinnene. Begge disse gruppene kan selvsagt være furuftige, men i denne samenhengen var det en katastrofe! For disse gruppene sørget for å innføre sosialistisk styre i England! Hva skjedde så?! Jo imperiet gikk i oppløsing fordi de inkompetente sosialisten ikke makter å tenke på annet enn sin egen tåpelige ideologi. Det er selvsagt at dette sosialistregimet skrev fredsaavtaler med en annen sosialist, Adolf Hitler, på tretti tallet. heldigvis fikk man kastet sosialistene ut!!

Men dette belyser sterkt det demokratiske problemte det er å innlemme grupper som stemmer sosialistisk, altså udeomkratisk, i velgermassen. Alle sosialistiske parti søker å avsakaffe demokratiet til fordel for autoritært styre, det er ett vitenskapelig bevisst faktum.

Kvinner er på mange måter svakere enn menn intlektuellt. De kan derfor enklere vinnes over av sosialistenes løgner. Ideelt sett burde kunn gifte kvinner få stemme ved valg, og da bare med sin ektemanns skriftlige tillaltelse.

Arbeiderklassen er ett annet problem. Mange i denne gruppen sitter fortsatt igjen i sosialistiske dogmer. Heldigvis gjelder ikke dette mesteparten. En løsning kan være at man ved fagforeningsmedlemskap frasier seg stemmeretten. Da vil man kunne luke ut de værste tilfellene.

Men det største problemet er selvsagt de blodrøde sosialistene. De som er medlemmer i sosialistiske parti som søker å avskaffe demokratiet. Man bør innføre lover som sier at kun den som i sitt hjerte er en sann demokrat kan stemme ved valg. På den måten ekskluderer man de udemokratiske sosialistsike kreftene. På en slik måte val man hindre at de udemokratiske sosialistiske kreftene kan støtte opp om sine egne udemokratiske politiske parti, og demed hindre att parti som søker å avskaffe demokratiet får reperesentasjon.

Med disse enkle virkemiddelet kan man altså øke graden av demokrati i Norske valg dramatisk. Man vil hindre at sosialistene får mulighet til å bedrive valgfusk og mediemanupilasjon, og samtidig hindre udemokratiske krefter å ødelegge valget med sin hykleriskhet.

Innfører man dette vil man endelig får ett valgresultat som samsvarer med folk flest sin vilje!!

Annonser

57 tanker om “Stemmeretten trenger en gjennomgang!

  1. Jeg gadd rett og slett ikke å lese alt, men Hildegunn: Jeg TAKKER deg for å være en representant for FrP-velgerne. Samtidig synes jeg litt synd på deg… Kanskje du burde bruke tia di på noe annet?

  2. Nå ha rjeg lest igjennom en del av innleggene her, og Hildegunn, med å lire ut av deg en masse tøv om pressen og sosialismen osv. kan du ikke regne med annet enn å få reaksjoner. Jeg forsvarer ikke de andres skyts heller her, men når du på den ene siden beskylder folk for å bare slenge dritt og så gjør du det samme selv, har du skutt deg selv i foten. Vel fortjent!!

  3. By the way, Hildegunn! Er du en representant for FRP og aktiv der? Bare lurer ettersom du får støtte av Chris som jeg trodde var litt mer oppegående, men så viser det seg at han synliggjør sitt sanne jeg han også!! Snakk om å se spøkelser på høylys dag.
    Hadde det ikke vært for arbeiderene og arbeider orginisasjonene ville dette landet vært styrt av et fåtall selvopptatte gamle konservative menn, og vi hadde gått glipp av rettighetene, framgangen, likestillingen, demokratiet osv.

Legg igjen en kommentar til Fotblakken Avbryt svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.